Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 1 (1955-1962)


Nguyễn công Ái
Nguyễn kim Anh
Trương viễn Anh
Nguyễn ngọc Anh
Nguyễn ngọc Quế Anh
Lê văn Ẩn
Nguyễn văn Ẩn
Trần văn Ba
Văn thị Ba
Trần văn Bàng
(đã mất)
Đỗ văn Bảy
Trần thị Bảy
Phan văn Bảy
Đặng thị Bắp
Đặng văn Bung
Trần văn Bừng
Trần Trung Bửu
Tôn thành Cang
(đã mất)
Phan văn Cang (đã mất)
Trương văn Canh (đã mất)
Lê minh Cảnh (đã mất)
Nguyễn thanh Cảnh (đã mất)
Từ thị Cảnh
Dương văn Cẩn
Lê thị Cẩy
Từ văn Chánh
(đã mất)
Nguyễn văn Chánh
Vương ngọc Châu
Nguyễn văn Chi
(đã mất)
Nguyễn thị Kim Chi
Đặng hữu Chí
(đã mất)
Anh Chương (ở cùng nhà Năm Lùn)
Dương văn Có
Nguyễn hữu Công
(đã mất)
Đỗ văn Của
Võ văn Cứ
Trần thị Dành
Lê thị Diện
Huỳnh văn Du
(đã mất)
Văn ngọc Dung
Dương thị thuỳ Dương
Nguyễn văn Đa
(đã mất)
Nguyễn thị Hồng Đào
Nguyễn văn Đêm
Nguyễn ngọc Điệp
Nguyễn thị Điệp
Trần thị Điệp
(đã mất)
Thái văn Điền
Lê văn Định
Nguyễn thị Đổi
Nguyễn thanh Đồng
Nguyễn thị Đức
(đã mất)
Nguyễn văn Được (đã mất)
Nguyễn thị Gành
Lê thị Gấm
Ký quốc Gia
Phương hữu Hạnh
Đỗ thị Hạnh
(đã mất)
Lê thị Hai (đã mất)
Trần thị Hai (đã mất)
Thái công Hải
Đặng thị Hải
Võ hà Hải
Võ thành Hiển
Lê thị Hiệp
Nguyễn tấn Hiệp
(đã mất)
Nguyễn thị Kim Hoa
Trần ngọc Hoa
Nguyễn thị Xuân Hoa
Nguyễn văn Hoà
Lưu văn Hoàng
(đã mất)
Lê văn Hoanh
Nguyễn văn Hoằng
(đã mất)
Cao văn Hở
Trần Kiêm Huê
Nguyễn văn Huynh
Nguyễn tấn Hưng
Võ thị Hường
Nguyễn văn Khanh
Nguyễn văn Khánh
Nguyễn văn Khải
(đã mất)
Nguyễn văn Khỉa
Nguyễn tỉnh Khoan
Lê văn Kính
Lê văn La
(đã mất)
Phan văn Lang
Nguyễn văn Lặc
(đã mất)
Nguyễn thành Lân
Phạm văn Lễ
Nguyễn thị Liên
Phan ngọc Liêng
Trần thị Kim Loan
Đặng đình Long
Đỗ thanh Long
Nguyễn hữu Lộc
Lý thị Lộc
Ngô tùng Lộc
Nguyễn văn Lớn
(đã mất)
Nguyễn văn Luân (đã mất)
Trần văn Lượng (đã mất)
Võ ngọc Mai
Ong Minh
Võ Hoàn Minh
Nguyễn văn Minh
Lê văn Mộng
(đã mất)
Bùi văn My
Nguyễn thành Mỹ
Châu văn Năm
Hà văn Nên
Nguyễn văn Ngân
Nguyễn hữu Nghĩa
Nguyễn văn Nghiêm
Nguyễn văn Nghiệp
(đã mất)
Nguyễn thị Thanh Nguyên
Phạm thị Minh Nguyệt
(đã mất)
Lê thị Nguyệt
Nguyễn ngọc Nhơn
Trần văn Nhơn
Nguyễn văn Nhơn
Nguyễn văn Nhu
(đã mất)
Nguyễn ngọc Nhung
Từ thị Nhung
Lê thị Nở
Nguyễn ngọc Nuối
Nguyễn Văn Phát 
(đã mất)
Huỳnh văn Phát (đã mất)
Nguyễn ngọc Phát
Nguyễn thanh Phong
Nguyễn hữu Phúc
(đã mất)
Nguyễn văn Phúc "A"
Nguyễn văn Phúc "B"
Nguyễn kim Phụng
Nguyễn văn Phước
(đã mất)
Nguyễn Ngọc Quang
Huỳnh văn Quang
Trương công Quang
Nguyễn thị Bích Quân
Nguyễn thị Quợt
Phạm văn Rô
Nguyễn kim Sang
Bồ văn Sang
Nguyễn văn Sâm
Nguyễn văn Sĩ
(đã mất)
Quách thái Sơn (đã mất)
Nguyễn thị Ngọc Sương
Nguyễn thành Tài
(đã mất)
Trịnh văn Tám
Phan ngọc Tấn
Đặng thị Tấn
Trần văn Te
Ngụy văn Thà
(đã mất)
Phan hữu Thành (đã mất)
Huỳnh đức Thắng
Nguyễn văn Thi
Ngô văn Thì
(đã mất)
Nguyễn văn Thiện (đã mất)
Phạm thị Thọ
Phạm Tấn Thông
Trần Ngọc Thuần
Nguyễn thị Bạch Thu
Hà văn Thuỷ
Nguyễn thị Thuỷ
Nguyễn thanh Thuỷ
Trần Ngọc Tiên
Đỗ kim Tiết
Trần kiến Tính
Ao văn Thơ
Nguyễn văn Tò
Nguyễn lương Tòng
Nguyễn thanh Tòng
Huỳnh minh Trí
Trần phát Truyến
(đã mất)
Nguyễn Văn Trữ
Lương thị Tuyển
Trần ngọc Tuyết
Phan thị Thanh Tùng
Nguyễn thị Tùng
Nguyễn thị Tư
Nguyễn văn Tỷ
(đã mất)
Trần Kim Vàng
Nguyễn tấn Văng
Nguyễn văn Văn
(đã mất)
Lê thị Khánh Vân
Phan thị Thanh Vân
Nguyễn văn Vị
(đã mất)
Nguyễn Văn Vĩnh
Nguyễn văn Võ (đã mất)
Trần công Xềnh
Nguyễn văn Xuân (A)
Nguyễn văn Xuân (B)
Đào Tam Xuân
Lê thị Oanh Yến

Ghi chú:

Danh sách này được thiếp lập trên cơ sở trí nhớ cá nhân của nhiều người sau gần 6 thập kỷ nên sự chính xác chỉ là tương đối, nhất là các chi tiết như họ, chữ lót, năm sinh… Chắc chắn còn nhiều sai sót. Mong các bạn đồng khóa tiếp tục bổ túc. Xin email cho minhtam_08@yahoo.com.