Quê tôi Bến Thế
TTB

Quê tôi Bến Thế, Tương Bình
Có hàng phượng vỹ bên đình nên thơ
      Cây đa ôm ấp quanh mình, (1)
Tam quan đưa lối xin chào ai ơi
     Nghìn thu mưa thuận gió hoà
Chào đông lại có muôn ngàn lá rơi
     Xuân sang mai nở bên gò
Hạ sang phượng nở, ve sầu nhạc vang
     Sao tôi đi mãi không về…
Sao tôi lặng lẽ ngóng nhìn quê hương
     Sao tôi nước mắt lưng tròng
Sao tôi không nhớ một bầy em thơ…

(1): Nếu không có rễ cây da ôm ấp, cổng tam quan đình Bến Thế đã sập rồi !