Bạn có biết

Gia đình có 9 người học Trịnh Hoài Đức:

Huỳnh Kim Phương (Khóa 3)
Huỳnh Kim Phi (Khóa 5)
Huỳnh Thị Tuyết Trinh (Khóa 7)
Huỳnh Thị Ngọc Thu (Khóa 8)
Huỳnh Kim Hoàng (Khóa 10)
Huỳnh Kim Cương (Khóa 12)
Huỳnh Kim Khánh (Khóa 14)
Huỳnh Kim Khôi (Khóa 16)
Huỳnh Kim Ngân (Khóa 18)
Huỳnh Kim Thanh (sắp vào trường)

Gia đình có 5 người học Trịnh Hoài Đức:

Trần Kim Huê (Khóa 1)
Trần Kim Vàng ( Khóa 1)
Trần Ngọc Hoa (Khóa 1)
Trần Thị Huỳnh ( Khóa 2)
Trần Kim Hoàng  (Khóa 2)

*****

Lê Thị Lệ Chi (Khóa 7)
Lê Yến Châu (Khóa 9)
Lê Minh Chánh (Khóa 15)
Nguyễn Duy Khương (Khóa 17)
Nguyễn Lê Khôi (Khóa 18)

*****

Hồ Thị Huyền Chi (Khóa 8)
Hồ Thị Kim Ngân (Khóa 11)
Hồ Thị Thẩm Mỹ (Khóa 13)
Hồ Đại Hải (Khóa 16)
Hồ Thị Kiều Nương (Khóa 17)