Đặc San Xuân Giáp Ngọ
Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức

(xin bấm vào hàng chữ bên trên để download pdf flile)


Lời ngỏ

Tâm thư hội trưởng
Một năm nhìn lại
Những mùa xuân đã qua
Trịnh Hoài Đức và tôi
Thư gởi cho một thầy cũ
Thương nhớ lớp P1
Tình bạn B5
Khúc tình quê nhỏ
Trường xưa một thuở
Trường cũ đâu rồi, tình xưa còn mãi
Thơ thầy Phạm Đức Liên
Thỉnh Tào Kê
Nhớ trường xưa, ngày ấy
Tìm dấu vết đường xe lửa ngang Bình Dương
Ký ức trường xưa
Nhớ một ngôi nhà
Mưa tháng giêng
Thơ Chu Ngạn Thư
Dấu xưa
Bài thơ củ sắn
Xuân về
4P xanh dương
Năm đệ lục
Tết mồ côi đầu tiên
Vườn hoa học trò
Xuân đất khách
Những kỷ niệm xưa
Hương mãi còn vương
Hội ngộ
Bữa cơm trưa hôm ấy
Chùm thơ xuân Giáp Ngọ
Ngày trở về
Tết và Xuân
Trịnh Hoài Đức nữ trong ký ức tôi
Thơ Hạt Cát

Thư tín
Đố vui ...