Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương vẫn mãi danh xưa
(phóng sự đăng trên báo Viễn Đông - Nam California ngày 8/7/2010)

******