Tình em đất Thủ xứ Bình
 
Nguyễn Đỗ Phúc Linh

Đêm nay tìm về đất Thủ
Nghe lòng lưu lạc xứ Bình
Mấy nỗi đầy vơi thức-ngủ
Bao giờ mới tới bình minh?!
 
Có một mùa hè đỏ lửa
Bom rơi đạn lạc quê mình
Em vẫn tuổi còn ẩm ngữa
Biết gì lửa đạn điêu linh
 
Một phần thịt da bỏ lại
Khi viên đạn nổ cạnh mình
Em lạc cha mình tự buổi…
Đến giờ…
Tử trận?
Hy sinh?
 
Bốn mươi năm hơn rồi nhỉ
Nổi chìm theo cuộc ba sinh
Cười khóc bên bờ viễn xứ
Nhớ-quên rà ruột xứ Bình
 
Trong mơ em còn nghịch đất
Mơ hồ bóng dáng cha mình
Xa lạ những điều được-mất
Không thù oán chuyện điêu linh
 
Em dạy con mình chữ Việt
Không hề nhắc chuyện tử sinh
Ân oán không hề hiện hữu
Như chưa từng trải đao binh
 
Đêm lại mơ về đất Thủ
Hái hoa bắt bướm xứ Bình
Con đã vào mơ mẹ ngủ
Không chờ đợi nữa bình minh
 
15-10-2012