Thư thứ sáu của thầy Phạm đức Liên

Charlotte, NC 5/4/2013
Tâm yêu,
1.    Học trò Trịnh Hoài Đức thông minh, thầy cô thì giỏi. Thầy Liên yêu quí Trịnh Hoài Đức lạ thường:
Tôi mê Trịnh Hoài Đức,
Từ khi mới ra trường,
Hăng say qua nhịp bước,
Ban mai mờ tinh sương …,
Cụ thể hôm nay, dù sức khoẻ không khả quan, giáo sư Trà văn Gởi điều hành tờ Carolina Việt Báo (mỗi số ra cả trăm trang – bài vở phong phú do thầy Gởi tìm qua internet … rất ngoạn mục và uy tín nhứt tiểu bang. Thiên Thai lấy hứng từ THĐ mà bật ra 5 câu lục bát tặng chủ bút Nguyễn Trà. Thiên Thai vẫn bảo Tâm Từ: “ Hể THĐ là No Comments!.”
2.    Ngày đầu màu xuân 2013, nghix tới dân tộc Rồng Tiên thông minh chăm chỉ, kỹ luật (cụ thể trên toàn thế giới Cộng Đồng Người Việt qua con số thống kê bán chính thức đã có 500 sinh viên học từ 13-year college and up trong tất cả mọi ngành (trong đó chỉ có 120 học STEM) thì 300 đang ở US. Thiên Thai bật lên bài thơ: Khoa Học Kỹ Thuật và Đại Học.
Bài thơ cô đọng trong 5 câu lục bát nên phần chú thích hơi dài.
3.    Thơ văn của Thiên Thai là của THĐ, Tâm và THĐ tuỳ nghi sử dụng. Trung Nghĩa đâu? Giờ nầy em ở đâu Lê Quang Phước? USA hay Châu Âu?. Võ Đông Điền hãy phổ nhạc những bài thơ về THĐ mến yêu nhé. Thiên Thai chỉ ước mong có dịp nào đó ôm từng học trò THĐ rồi hãy ra người thiên cổ. Tôi yêu học trò của tôi lạ lùng – mà hôm nay:
Việt Nam ơi! Gió mây ngàn,
Cho dòng Hoài Đức lang thang khắp trời!!!
Tâm ơi, Thiên Thai cám ơn em nhiều lắm. Tâm hiểu lòng thầy. Thầy “Easy Talked Than Done” cũng lắm mà “Do More Than Talk” cũng nhiều…
Thiên Thai

*****
Mừng Corolina Việt Báo và GS Trà Văn Gởi

Việt Báo tròn số một trăm,
Trên đà tiến vững – tám năm rưỡi rồi.
Chẳng bao lâu - mười tuổi đời,
Giáo sư Trà Nguyễn - một trời tài cao.
Nội dung – súc tích làm sao,
Để rồi hình thức lại bao mỹ miều
Độc giả - quí- thật là yêu,
Hoan nghênh Việt Báo - sớm chiều trên tay
Văn Gởi - vốn một ông thầy,
Từ Trịnh Hoài Đức – và say sưa nghề
Văn chương - năm châu bốn bề
Khoa học, kỹ thuật - chẳng chê điểm nào
Hoài Đức "yêu" - niềm tự hào
Cháu con hiển hách - trăng sao phương trời
.

Thiên Thai và CHS Trịnh Hoài Đức*****

Đại Học và STEM

1.    Con đường tìm đến Xì Tem (1)
Chạy dài thăm thẳm – mong em gắng chờ !
2.    Tin học – công nghệ nano (2),
Kiến thức luỹ tiến (3) – bai ô đi cờn (4).
3.    Phát minh – sáng chế luôn luôn (5)
Sao cho kỹ nghệ - thường thường đi lên.
4.    Văn minh nhân loại ưu tiên,
Cấu tạo, chế biến - nhiều gien cho đời.
5.    Đào tạo (6), nghiên cứu ai ơi,
Đó là đại học – hoà vui cộng đồng.

Thiên Thai

(1) Xì tem = STEM (Science, Technology, Engineering, and Math).
(2) Tin học: (Computer, Internet = e-learning), nano (kỹ thuật chế tác Nano).
(3) Ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 - kiến thức của nhân loại nhiều quá – tăng trưởng với tốc độ lũy tiến cho mọi ngành, nhất là khoa học kỹ thuật và những môn học mới: kỹ nghệ nano, vi tính sinh học (sinh viên y khoa thực tập giải phẩu ngay trên máy vi tính …), kỹ thuật gien (cấu tạo và chế biến các gien thực vật, động vật..), robots (sinh viên Nha khoa có thể thực tập chữa răng trên đầu robot …).
(4) bai ô đi cơn: biomedical, gien = gene, a segment of DNA, hereditary characteristics)
(5) Những phát minh, bằng sáng chế (patents) dồn dập xuất hiện- luôn luôn làm đổi thay các sống của con người. Dĩ nhiên là tiến bộ hơn, văn minh hơn khiến thế giới hiểu nhau hơn để sống gần gũi nhau hơn, thương yêu nhau hơn (facebook … ) bao giờ hết.
(6) Lối học từ chương (học theo sách và lời giảng của giáo sư) ngày nay (2013) đã hoàn toàn lỗi thời. Sinh viên phải tự học, suy luận để thâu thập phân tích và giải mật dữ kiện (khảo cứu khoa học như giải một bài toán …) Đại học là tương lai của xứ sở, là rạng đông của dân tộc. Phải chu toàn 3 nhiệm vụ chánh:
Đào tạo con người và chuyên viên
Nghiên cứu để tìm ra cái gì mới lạ để giúp ích cho đời.
Phục vụ cộng đồng và xã  hội, đi xa hơn nữa là nhân loại.
Muốn thế đại học phải hoàn toàn tự trị ngõ hầu đựợc tự do phát triển đóng góp cho kinh tế quốc gia.
Đại học là:
Bình minh của dân tộc,
Tương lai của tuổi trẻ, đất nước
Cân não của kinh tế quốc gia,
Văn minh tiến hoá cho nhân loại.

****

Higher Education and STEM

1.    The road to STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),
An empty stretch of highway – my darling, bide your time and hold out hope!
2.    Information science, nano technology, and biotechnology,
Searching for turning points – the evolution of a knowledge domain.
3.    Inventions and discoveries, the world is constantly changing …
To strive toward the shinning pinnacle of production and financial markets.
4.    To future of global humain civilization is our goal,
Where the manipulation of an organism’s genome gives life a new viability
5.    Brothers and sisters, let’s dedicate ourselves to various learning and research settings,
That’s higher education and the well–being of international community in a nutshell.

The first day of Spring 2103( March 3/2013)