Thư thứ mười lăm của thầy Phạm Đức Liên

Montreal 18/4/2016
Kim Nên, Cẩm Hồng, Vương Gái, Phương, Tâm, Diệp và CHS Trịnh Hoài Đức thân yêu, yêu lắm

1.
a. "Chúng tôi hướng lên Bình Dương" thầy viết tháng 4 năm 2014 để chào mừng Đại Hội THĐ Toàn Cầu lần thứ III (LA - 7/2014).

b. "Những đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong và châu thổ sông Cửu Long" thầy viết trong tháng 2 và 3/2016 để chào mừng Đại Hội THĐ
Toàn Cầu lần thứ IV (LA - 7/2016) và viết tại 4 thành phố: Indy, Chicago, Toronto, và Mộng Lệ An (bên dòng sông Lô = Saint Laurent, êm đềm chứ không ầm ầm như thác đổ của dòng Mekong thượng lưu mang phù sa đỏ tươi tô thắm đồng bằng sông Cửu Long - từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm - và từ ngàn xưa, ít ra là từ đời các chúa Nguyễn, 1698). Thế nhưng từ năm 1990, dòng Mekong hạ lưu chảy chậm lại, để rồi từ năm 2010 lượng phù sa đổ về châu thổ sông Cửu Long chỉ còn 75 triệu tấn mỗi năm (trước kia là 160 triệu tấn phù sa). Đó là tác hại của ít nhất 6 đập thủy điện ở thượng lưu Mekong (trong lãnh thổ trung Cộng)... Sông Cửu Long đang bị bức tử? 20 triệu dân Miền Tây đang bị hạn mặn (hạn hán và nhiễm mặn), sống dở chết dở.  El Nino chỉ là 20 % tối đa. Trách nhiệm về ai ? Cầm quyền là phải biết tiên liệu, tiên đoán những hiểm họa cho dân tộc ngay từ 1990. Âu cũng là định mệnh của con cháu Lạc Hồng. Mẹ Việt Nam yêu dấu ơi!. Mẹ phù hộ cho con mẹ, qua những cơn bão táp của chiến trường. Mẹ yêu dấu ơi!.
Thương
cho tương lai u ám của 20 triệu dân miền Tây, Lão Hạc Mây Tần cảm tác bài thơ như sau:

Khóc một dòng sông

Dòng sông Chúa Nguyễn
đặt tên
Phù sa đỏ chót tưới lên ruộng đồng
Cửu Long tôm cá mênh mông
Còn là vựa lúa vun trồng Việt Nam
Thế rồi thủy điện tràn lan
Nino, nhân họa, miền Nam rã rời!
Hai mươi triệu dân - Trời ơi !
Tha phương cầu thực - Trời ơi, hởi trời !
Lãnh đạo đến thế thì thôi!

2.

Kính chúc quý vị giáo sư và CHS Trịnh Hoài Đức ngày Đại Hội 2016 thật vui, thật thành công như ngày Đại Hội năm 2104. Mong lắm thay.

Thiên Thai Phạm Đức Liên