Thơ của thầy Phạm Đức Liên

North Carolina ngày 19/3/2014

Tâm thật quí của thầy,

1.    Sau hơn 2 tháng ra vào bịnh viện, thầy từ từ bình phục. Xin đa tạ hồng ân Thiên Chúa, hoàng ân Đức Phật và ngài Trịnh Hoài Đức cùng tổ tiên Lạc Hồng, nhân loại...
2.    Thầy đã mua vé phi cơ đi California cho Đại Hội THĐ 2014. Cho thầy gởi chi phiếu $30 đóng góp cho ngày họp mặt. (Trường Nguyễn Trải Sài Gòn cũng tổ chức Đại Hội Toàn Cầu ở Cali – thầy dạy ở đó từ năm 1972-1975. Thế là thầy có dịp tham dự hai đại hội. Vinh hạnh lắm!)
3.    Bài Đường Vào Thiên Thai (Road to Paradise) hay quá. Thầy vừa dịch sang Anh Ngữ và chuyển đến THĐ. Và bài Trịnh Hoài Đức – Cây Mùa Xuân nữa, cũng chuyển đến THĐ để tùy nghi nhé.

Xiết chặt tay nhau và không quên gởi lời thăm hỏi sức khỏe đến gia đình Tâm và toàn thể CGS và HS Trịnh Hoài Đức…

Thiên Thai – Phạm Đức Liên

****
Đường vào Thiên Thai

    1.    Tôi yêu bài giảng “Tôn Nghiêm”(1),
        Câu kinh tiếng mõ – Diệu Hiền (2) năm xưa.’
    2.    Nghiêm Hiền như gấm như hoa,
        Đường vào Triết Học – mà là Thiên Thai.
    3.    Tôi yêu Đức Phật Như Lai,
        Con đường Triết Học – nào ai đâu ngờ!
    4.    Thầy trò – trò chuyện – lơ mơ (3),
       Cho đời cả một bài thơ diễm tình.
    5.    Văn Lang – từ thuở  bình minh,
       Đồng nguyên tam giáo – rồi kinh Chúa Trời
    6.    Hòa đồng (4) tôn giáo – nơi nơi,
      Hiền Nghiêm ca khúc – cho đời – ngàn sau.

Thiên Thai - Phạm Đức Liên
Indy (Indianapolis) - chiều đông giá - 7/1/2014

1. Linh mục Tiến sĩ Lê tôn Nghiêm, giáo sư triết nổi tiếng ở Đại Học Văn Khoa , Sư Phạm Sài Gòn thời VNCH.
2. Ni cô Thích Nữ Diệu Hiền (Mộng Thường = tên trần thế) là học trò của thầy Lê Tôn Nghiêm trong một lớp Triết (Đại Học Văn Khoa Đà Lạt trước 1975). Đây là một trong mấy mối tình hậu bán thế kỷ thứ 20 vượt không gian và thời gian chẳng thua gì Romeo và Juliet. Thầy bỏ nhà thờ, trò giã biệt chùa, nên đạo vợ chồng. Người viết, rất tiếc chưa có văn bản 2 , chỉ để kiểm chứng tên của ni cô mà thôi.
3. Triết học, dù Tây hay Đông, thường là vu vơ, lờ mờ, vẩn vơ, không dính trời, không dính đất = hồn bướm mơ tiên!
4. Mối tình Nghiêm Hiền đẹp quá. Vạn Xuân là tứ giáo đồng nguyên. Hiền Nghiêm là một hòa hợp tôn giáo trên cả tuyệt vời. Xin hồng ân Thiên Chúa và hoàng ân Đức Phật trải khắp quê hương Việt Nam.

Road to Paradise

1. I love the lecture “Ton Nghiem”
"Chanting" words, "Gong" sound “Dieu Hien" – yesteryear.

2. "Nghiem Hien" – as precious as rare orchids,
Pensive in deep thoughts, really is true happiness

3. I love the honorable Buddha,
Psychologycally leading you – unbelievable!

4. "Student – teacher"s conversation in blurred lines,
Offering humankind the whole poem fine.

5. Van Lang – since the dawn,
Buddhism, Confucianism, Taoism – then Catholicism

6. United – everyone ,
"Hien Nghiem" sonnet, forever, love song.


****

Cây Mùa Xuân Trịnh Hoài Đức

1.   
Hoài Đức - Cây Mùa Xuân,

Mỗi năm - chỉ một lần,
Cho trời xanh – xanh biếc,
Và những ánh thanh vân.

2.
Hoài Đức - Cây Mùa Xuân,

Ấp ủ - những ân cần,
Thưa thầy cô – "tường thụy" (1)
Cho Trò - ấm tiết xuân.

3.
Hoài Đức - Cây Mùa Xuân

Quà nhỏ - biếu thân nhân (2)
Dưới mái trường yêu dấu,
Ta lại có mùa xuân

4.
Hoài Đức - Cây Mùa Xuân

Một lòng - chẳng phân vân,
Cùng trời xanh - mây biếc,
Trịnh Hoài Đức - vạn xuân

North Carolina
Trọng Đông 2013/14
Thiên Thai - Phạm Đức Liên

1.    "tường thụy" = những điều tốt lành (vạn sự cát tường)
2.    bạn đồng môn (cùng học một thầy) mà coi nhau như anh em ruột thịt (thân nhân).