KỂ CHUYỆN TRỜI TÂY
(Thương tặng 18 người trong cuộc)

Danh Đặng


1. Nàng Linda

Hỏi Linda Vương rằng em khóa mấy ?
Dáng nhỏ người vừa thấy đã cảm tình
Luôn mỉm cười lộ rõ nét xinh xinh
Còn xông xáo chụp hình cho các bạn.

2. Trúng số

Tưởng rằng Nguyễn Luận đàn ông
Văn thơ cứng cỏi tấm lòng thẳng ngay
Không ngờ mình được sánh vai
Cùng giai nhân chụp được hai tấm hình.

3. Khó hiểu

Người con gái ngày xưa đã khác
Nhưng vẫn còn đài các thanh tao
Không còn một chút xuyến xao
Đứng gần không chịu nhưng trao lắm quà ?

4. Nhìn nhầm

Có một chàng xưng tên là Trí
Nói ngày xưa học ở Bồ Đề
Sau khi đã nhìn ta thật kỹ
Bèn kêu "thầy" đầy vẻ thân quen !

5. Cảm kích

Chùa Ấn Độ uy nghi tráng lệ
Có hai nàng dáng vẻ nhu mì
Thật tình không nhớ tên chi
Cẩn trao hai chiếc bút bi làm quà.

6. Sing Sing quán

Có người kể Houston mến mộ
Nhờ truy tìm tông tích Đặng tui
May mà gặp được cũng vui
Trở về cảm thấy bùi ngùi tới nay.

7. Nàng Yusha

Gặp nhau chẳng nói nên lời
Tâm tư khắc khoải miệng cười mà đau
Chỉ gần hai tiếng bên nhau
Rồi xa xa mãi mà nao não lòng !

8. Đố biết nói ai đây ?

Có một nàng lớn rồi còn lí lắc
Thích chọc ta từ bển tới bên đây
Khi hành lễ cứ lăng xăng lít xít
Ngồi chỗ trò hay chỗ vợ ông thầy ?

9. Cụt hứng

Lộ rồi mà tưởng rằng chưa
Chuyển lời thăm hỏi để thưa cùng nàng
Tỉnh queo nàng phán giữa đàng
Có người đã mách Song Đang là mình !!!

10. Chàng họ Từ


Vợ đẹp không dám khoe
Lại còn đứng che che
Đây hỏi rằng ai đó
Mới trình: vợ em nè.
(vổ tay)