THE ROSE

                 

                 Some say love it is a river,
                 That drowns the tender reed.
                 Some say love it is a razor,
                 That leaves your soul to bleed.
                                     *
                 Some say love it is a hunger,
                 An endless, aching need.
                 I say love it is a flower,
                 And you it’s only seed.
                                     *
                 It’s the heart afraid of breaking,
                 That never learns to dance.
                 It’s the dream afraid of waking,
                 That never take the chance.
                 It’s the one, who won’t be taken,
                 Who cannot seem to give.
                 And soul afraid of dying,
                 That never learns to live.
                                     *
                 And the night has been too lonely,
                 And the road has been too long.
                 And you think that love is only,
                 For the lucky and the strong.
                                      *
                 Just remember in the winter,
                 Far beneath the bitter snow,
                 Lies the seed that with the sun’s love,
                 In the spring, becomes a rose.
                 AMANDA MCBROOM
         
                 Dịch thoát:

                 HOA HỒNG TÌNH YÊU
                                       
                  Có người bảo tình yêu là sông rộng,
                  Sẽ nhận chìm đám lau sậy, khi qua.
                  Là con dao cạo sát mãnh hồn ta,
                  Sẽ để lại vết đau tồn rỉ máu.
                                               *
                  Là tình yêu, những dạt dào khát bạo,
                  Những đam mê, niềm ước vọng vô biên.
                  Nhưng với tôi, tình yêu thật dịu hiền,
                  Đóa hồng thắm, em hạt mầm duy nhất.
                                               *
                  Đó là trái tim tôi luôn sợ mất,
                  Chưa bao giờ biết tập nhảy tung tăng.
                  Là giấc mơ sợ đánh thức tơ giăng,
                  Không may rũi tìm gió trăng hời hợt.
                                               *
                  Là tình yêu thì không cần ban sớt,
                  Không đem cho, không đùa cợt với ai.
                  Là con tim sợ hấp hối ngày mai,
                  Cũng chẳng buộc phải tham say được sống.
                                              *
                 Tình yêu kia như đêm dài mơ mộng,
                 Không cô đơn là đường rộng trãi dài.
                 Tình yêu nầy không san sẻ cho ai,
                 Hạnh phúc đến ai vững tâm may mắn.
                                                *
                 Dưới đáy lạnh tuyết mùa đông nằng nặng,
                 Hạt mầm tươi đón nhận nắng tình yêu.
                 Đâm chồi lên thành hồng thắm mỹ miều,
                 Khi Xuân đến, hoa tình yêu rạng rỡ.
                
                 HỒ NGUYỄN
                (San Jose, CA: 24-9-2012)