Gởi bạn tôiMình không thể nói nhớ nói thương
Nghe như sáo ngữ

Nhưng tận trong tim
Những niềm yêu, những kỷ niệm
Những bạn bè, những nét mặt thân quen
Hơn 20 năm còn gặp lại
Người còn người đã đi xa
Rồi 30 năm….
Rồi 50 năm…. Hỡi những nỗi lòng hoài cổ
Hỡi những nét mặt thân quen
Nhớ da diết..
Người ở xa người ở lại quê nhà
Bây giờ, còn gặp nhau đây…
Hãy tay bắt mặt mừng,
Lần gặp nhau tự nhủ trong tim
Chào Bạn nhé,  nếu năm sau… còn găp…..
…….24/09/2016…

Gởi Bạn CHS THĐ
 
Năm tới, khi họp mặt
Biết có ai vắng,
Ai bận việc, ai trông cháu, ai nằm nghỉ
Có nhớ ngày hẹn gặp hay không??

Hà Võ