Thư của GS Phạm đức Liên
Nhân dịp Đại Hội cựu GS và HS THĐ  toàn cầu lần thứ 2

Sau khi ra trường ĐH Sư Phạm Saigon, thầy Phạm đức Liên chọn về dạy ở trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương. Thầy dạy sử địa trong thời gian từ năm 1965-1973. Thầy qua Mỹ năm 1975, sau đó định cư tại North Carolina. Sau đó thầy dạy học tại Đại Học Cộng Đồng ở địa phương môn Tóan Xác Xuất Thống Kê tới năm 2006 thì về hưu. Thầy đã 74 tuổi và hiện ở với mẹ già 94 tuổi. Hiện mắt thầy rất kém nên không còn coi internet được. Khi nhận được thư mời tham dự Đại Hội GS và CHS THĐ Toàn Cầu thầy viết cho BTC một lá thư rất thân tình. Xin mạn phép thầy Liên để đăng lên trang nhà THĐ để chúng ta cùng biết tin tức của một người thầy mà chắc chắn ai cũng rất thương mến.

(Xin chờ download)