Học sinh Việt Nam và PISA Test

Phạm Đức Liên, EdD.

Former Professor, Central Piermont Community College

  1. Dẫn Nhập:

“Today is Technology.

Technology is built on Math, Science, and Engineering

Technology wins every time.”

1.    Thế giới hôm nay là kỹ thuật – mà nền tảng của kỹ thuật là Toán, Khoa Học, và Cơ Khí – và kỹ thuật (nói chung là STEM = Science, Technology, Engineering, Maths) thì chủ động ở bất cứ thời đại nào. Kỹ thuật vạn tuế, vạn vạn tuế.

2.    Chỉ có STEM (khoa học, kỹ thuật) mới phát minh, sáng tạo. Điển hình là những bắng sáng chế (patents) được kỹ nghệ ứng dụng và tung ra những sản phẩm (LED, iPad, cellphones của Apple, Samsung …) đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế quốc gia sở tại và cho văn minh tiến bộ nhân loại. Cụ thể là những khoa học gia, những nhà kỹ thuật, kỹ sư của Mỹ - chỉ chiếm dưới 5% dân số - nhưng đã đóng góp hàng năm gần 60% tổng sản lượng nội địa GDP của Mỹ: $15.9 tril, per capita GDP: $50,700 (so với South Korea: $1.6 tril, $32,000; Thailand: $663 bil, $10,300; Vietnam: $326 bil, $3,600; China: $12.6 tril, $9,300; Singapore: $332 bil, $61,400).

3.    Trong chiều hướng đó, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) tổ chức kỳ thi đo lường khả năng học tập /học sinh lớp 10 (đệ tam) – toàn cầu - mỗi 3 năm (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015…) có tên là PISA = Program for International Assessment. PISA có 3 bài thi: Maths, Reading, Science và kéo dài 2 giờ.


The Joy of Mathematics

  1. Con Rồng Cháu Tiên và PISA Test 2012:

  2. PISA
    Test results 2012

Ranking

Country name

Maths, mean score Pisa 2012

Reading, mean score Pisa 2012

Science, mean score in PISA 2012

0

OECD average

494

496

501

1

Shanghai-China

613

570

580

2

Singapore

573

542

551

3

Hong Kong-China

561

545

555

4

Taiwan

560

523

523

5

S.Korea

554

536

538

6

Macau-China

538

509

521

7

Japan

536

538

547

8

Liechtenstein

535

516

525

9

Switzerland

531

509

515

10

Netherlands

523

511

522

11

Estonia

521

516

541

12

Finland

519

524

545

13

Canada

518

523

525

14

Poland

518

518

526

15

Belgium

515

509

505

16

Germany

514

508

524

17

Vietnam

511

508

528

18

Austria

506

490

506

19

Australia

504

512

521

20

Ireland

501

523

522

21

Slovenia

501

481

514

22

Denmark

500

496

498

23

New Zealand

500

512

516

24

Czech Republic

499

493

508

25

France

495

505

499

26

UK

494

499

514

27

Iceland

493

483

478

28

Latvia

491

489

502

29

Luxembourg

490

488

491

30

Norway

489

504

495

31

Portugal

487

488

489

32

Italy

485

490

494

33

Spain

484

488

496

34

Russian Federation

482

475

486

35

Slovak Republic

482

463

471

36

USA

481

498

497

37

Lithuania

479

477

496

38

Sweden

478

483

485

39

Hungary

477

488

494

40

Croatia

471

485

491

41

Israel

466

486

470

42

Greece

453

477

467

43

Serbia

449

446

445

44

Turkey

448

475

463

45

Romania

445

438

439

46

Cyprus

440

449

438

47

Bulgaria

439

436

446

48

UAE

434

442

448

49

Kazakhstan

432

393

425

50

Thailand

427

441

444

51

Chile

423

441

445

52

Malaysia

421

398

420

53

Mexico

413

424

415

54

Montenegro

410

422

410

55

Uruguay

409

411

416

56

Costa Rica

407

441

429

57

Albania

394

394

397

58

Brazil

391

410

405

59

Argentina

388

396

406

60

Tunisia

388

404

398

61

Jordan

386

399

409

62

Colombia

376

403

399

63

Qatar

376

388

384

64

Indonesia

375

396

382

65

Peru

368

384

373

 

PISA Test 2012 (kết quả được công bố ngày thứ ba, 3/12/2013) với 65 quốc gia tham dự (thế giới có 195 nước, Phi Châu chỉ có Tunisia tham dự mà thôi). Đội lớp 10 của Việt Nam đã đạt được thành tích khả quan với thứ hạng (ranking) 17, bậc (grade) B - với tổng số điểm 3 bài thi là 1547 (OECD Average là 1491). Vinh hạnh lắm thay. Hy vọng nhiều ở PISA Test 2015 (kết quả sẽ được công bố năm 2016). Tuổi trẻ Việt Nam đang làm nên lịch sử - và nhớ rằng “Sứ mạng lịch sử là sứ mạng cao cả - Con đường lịch sử là con đường quyết định” - hỡi Children of the Dragons and Fairies! STEM and STEM only.

  1. Nhận định về kết quả PISA Test 2012:

1.    PISA 2013 có 510,000 học trò lớp 10 (post – secondary education, 15 years old) của 65 quốc gia tham dự. Trung bình - mỗi nước có gần 8,000 thí sinh - rồi mỗi quốc gia sẽ chọn lựa được (theo sự hướng dẫn của OECD) một đội tiêu biểu - để đi tranh tài quốc tế - mà giương cao màu cờ xứ sở (PISA thường được tổ chức ở Âu Châu ).

2.    Trong TOP 10 – có đến 7 quốc gia hàng đầu Á Châu: Shanghai, Singapore, Hongkong, Taiwan, South Korea, Macau, và Japan. China không chánh thức tham gia nhưng tiêu biểu qua Shanghai, Hongkong, Macau. Ba nước (thứ hạng 8, 9, 10) ở Âu Châu.

3.    Thường thì học sinh ở những nước có per capita GDP cao (đầy đủ phương tiện học tập…) gặt hái được điểm (score) tốt như Taiwan (GDP; $918 bil, per capita GDP: $39,000); Japan ($4.7 tril, $36,900)… Thế nhưng có ngoại lệ (exception): công tử nhà giàu Qatar ($191 bil, $103,000) lại cầm đèn đỏ (hạng 63), con nhà nghèo Việt Nam lục địa (Laos: $19.5 bil, $3,100, Cambodia: $37.3 bil, $2,400) cố gắng ở TOP 25 (hạng 17). Ấy là Việt Nam - thiếu những nhà lãnh đạo xứng đáng – “lãnh đạo bất đại học, bất tri lý” .

4.    PISA Test results 2012 có 4 thứ bậc: (grade)

<a.       Học trò của 10 quốc gia đầu tiên (TOP 10) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,556 and up là bậc A.

b.       Học trò của những quốc gia được xếp hạng từ 11-25 (TOP 25) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,499 and up là bậc B.

c.       Học trò của những quốc gia được xếp hạng từ 26-50 (TOP 50) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,312 and up là bậc C.

d.      Học trò của những quốc gia được xếp hạng từ 51-65 (TOP 25) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,125 and up là bậc D.

Nhắc lại là đội học sinh lớp 10 Việt Nam có tổng số Scores là 1,517 . Và vững tin ở PISA Test 2015.

5.    Giáo sư David Spiegelhalter (Cambridge University) cho rằng: “PISA đã đo lường đúng mức khả năng học tập của học trò lớp 10 trong cộng đồng nhân loại” !

Giáo sư Svend Kreiner (University ò Copenhagen, Denmark): “Chúng ta hài lòng với cái tương đối của PISA – vì cậu học trò Á Châu và cô học trò Âu Châu có rất nhiều khác biệt về nguồn gốc, môi trường, ngôn ngữ, giáo dục, và văn hoá … ấy thế mà chúng ta gò bó họ trong cùng một khuôn khổ - một bài thi - để có 1 cái tronc universel cho toàn cầu!”

Lời kết: “Math Science The common denominators of world – changing innovation”. Không nói ra – nhưng phần nào - ẩn tàng (sous entendu) - sự thông minh (trí tuệ) của một dân tộc, một nòi giống. Mẹ Việt Nam yêu dấu ơi, chúng con nguyện – mãi mãi – làm rạng danh Mẹ - mang giá trị Việt Nam ra biển lớn, cùng năm châu thế giới - bằng những sản phẩm tuyệt vời (electronics products,…) như Toyota, Honda Nissan, Sony (Nhật Bản) – Hyunhdai, KIA, Samsung (Nam Hàn) … với những con “chip” đầu tiên của Việt Nam, được Tiến Sĩ Đặng Lương Mô (Đại Học Quốc Gia Sài Gòn) công bố ngày 7 tháng 2 năm 2015 (made in Vietnam, by Vietnamese Engineering, for Vietnam Dignity).

Chú thích:

Tài liệu thống kê: từ The World Almanac and Book of Facts 2014.