Một Thuở Xa Xưa
Nhạc và lời: Lưu Từ (CHS Khoá 9)
Kỷ niệm Cuộc họp mặt GS & CHS Trịnh Hoài Đức Toàn Cầu lần thứ 2
(1/7/2012)