Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 9 (1963-1964)

Nguyễn Ngọc Ánh
Đặng ngọc Ấn                   
Nguyễn Thị Bé
Nguyễn Thị Bền
Nguyễn Thị Bì (USA)
Lâm quốc Bình.
Lê Yến Châu
Võ hy Châu                       
Tạ thị Long Châu
Bùi văn Chính.
Trần Thị Thanh Diệu
Nguyễn Kim Dung (USA)
Bùi Quang Duy
Vương Đế
Phan Thu Điệp
Nguyễn Thị Gấm
Vương Gái (USA)
Luân Hải. (Lái Thiêu)
Lê trí Hạnh                         
Nguyễn Phúc Hậu
Nguyễn Thị Hiếu
Nguyễn Văn Hiểu
Đặng Huỳnh Hoa
Nguyễn minh Hoàng. (Chợ Búng)
Bồ Thị Hồng
Phạm Thị Kim Hồng
Nguyễn văn Hơn
Phạm văn Huệ                                    
Nguyễn Thị Huệ ( USA)
Huỳnh Thị Huệ
Huỳnh toàn Hưng 
Lý Thành Hưng             
Nguyễn Thị Hường
Tô Mỹ Hương
Trần Thị Cúc Hương ( Australia)
Trần Thị Xuân Lai
Nguyễn Thị Minh Lan ( Canada)
Đặng Ngọc Lang
Nguyễn Thị Lệ "A"
Nguyễn Thị Lệ "B"
Nguyễn thị Thu Loan
Trương Thị Kim Loan
Trần hưng Long                  
Nguyễn Văn Long
Trần thanh Long. (Phú Văn)
Ô Thị Kim Mai ( đã mất)
Nguyễn văn Mánh.
Trần thị Mau (USA)
Thái Bình Thị Minh ( đã mất)
Giang Muối ( USA)
Nguyễn Thị Nàng  Tôn thị Năm
Nguyễn Kim Nên (USA)
Nguyễn Thị Nết
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Ngâu
Lê Thị Nguyệt  Lâm Ngưu
Nguyễn Thị Kim Oanh ( Canada)
Nguyễn Thị Oanh
Lê phương Phi   
Nguyễn đức Phúc                                 
Huỳnh Thị Phụng
Trần Thị Phụng "A"
Trần Thị Phụng "B" (USA)
Huỳnh Kim Phượng
Trần Tăng Quang 
Vũ an Quốc. (Bình Dương)
Nguyễn văn Rua     
Nguyễn tấn Sang                                
Huỳnh Thị Sáu (đã mất)
Đặng Văn Sáu (USA)
Nguyễn Thị Ngọc Sương
Lý thị Tâm
Võ Thị Quyết Tiến
Huỳnh Thị Thật
Lý thị Tâm
Phạm Văn Tâm
Dương văn Tân.(Giáo Viên)
Đoàn minh Tân. (Búng)
Nguyễn phong Tân
Đỗ Ngọc Thạch
Châu kim Thành.
Nguyễn văn Thành     
Nguyễn minh Thành        
Nguyễn đức Thành
Châu kim Thành

Nguyễn văn Thật                                                                                               
          
Lê văn Thiện. (Giáo Viên.Khoảng giửa Cầu Ngang và cầu Cây Trâm)
Võ trường Thọ.(Bình Nhâm)
Nguyễn văn Thọ (A)
Nguyễn văn Thọ (B)
Hà văn Thơi
Phạm văn Thơm
Trần văn Thơm. (Chợ Búng)
 ?? Thu 
Đinh Thị Thúy
 Trần Thị Thúy
Lê Công Tiếng
Nguyễn Văn Tiếp (USA)
Nguyễn Thị Tốt
Huỳnh Thị Trinh (đã mất)
Lâm thành Trung
Võ Bạch Tuyết (Canada)
Nguyễn hữu Từ (còn được gọi là Điệp) (USA).
Nguyễn văn Tững
Thái Thị Tươi
Trần văn Tươi
Nguyễn văn Tỷ   
Nguyễn Thị Út (đã mất)
Nguyễn văn Út
Đặng vinh Vang.
Vương văn Vàng. (Lái Thiêu. Cầu thủ Đá Bóng)
Nguyễn Thị Vân
Đào hùng Việt.
Đào minh Việt.
Lê Thanh Xuân 

Danh sách Lớp đệ tứ P4 (1966-1967)
 
1.Đặng ngọc Ấn                   
2. Lâm quốc Bình                  
3.Võ hy Châu                        
4.Bùi văn Chín                       
5.Bùi quang Duy                    
6.Luân Hải                             
7.Nguyễn minh Hoàng            
8.Lê trí Hạnh                          
9.Nguyễn văn Hơn                  
10.Phạm văn Huệ                    
11.Huỳnh toàn Hưng                
12.Trần hưng Long                   
13.Nguyễn văn Mánh                
14.Lê phương Phi                     
15.Nguyễn đức Phúc                 
16.Vũ an Quốc                          
17.Nguyễn văn Rua                    
18.Nguyễn tấn Sang                   
19.Nguyễn văn Thành                 
20.Nguyễn minh Thành                                                                                                         
21.Nguyễn đức Thành                                                             
22.Châu kim Thành                                  
23.Lâm thành Trung   
24.Nguyễn văn Tỷ (trưởng lớp)    
25.Đoàn minh Tân
26.Dương văn Tân
27.Nguyễn phong Tân   
28.Nguyễn văn Tửng  
29.Nguyễn hữu Từ       
30.Lê văn Thiện     
31.Trần văn Tươi    
32.Hà văn Thơi         
33.Phan văn Thơm   
34.Nguyễn văn Thọ A     
35.Nguyễn văn Thọ B     
36.Đỗ ngọc Thạch        
37.Võ trường Thọ    
38.Nguyễn văn Thật            
39.Nguyễn văn Út   
40.Vương văn Vàng
41.Đặng vinh Vang          
42.Đào minh Việt          
43.Đào hùng Việt          

Danh sách  Lớp 12A1 (1969-1970)

Trương công Bình
Huỳnh văn Bửu (trưởng lớp)
Trần văn Chánh (đã mãn phần)
Cao Mỹ Châu (CA)
Nguyễn văn Chủ
Lê công Danh
Tống anh Dũng (CA)
Nguyễn văn Điệp
Nguyễn văn Đông (CA)
Nguyễn văn Hòa
Nguyễn khoa Học (NJ)
Nguyễn văn Hơn (NV)
Nguyễn hiệp Hưng
Huỳnh tấn Hữu
Hà công Khanh
Phan thanh Lợi
Văn thành Long
Nguyễn thành Ninh (TX)
Nguyễn thị Nho
Vương thế Phu (đã mãn phần)
Đỗ văn Phúc
Nguyễn thị Hồng Phượng
Dương văn Tân
Võ trường Thọ (OR)
Nguyễn văn Thơm
Lê hà Trị
Nguyễn thị Thu Vân