Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 7 (1961-1962)
 
Phạm kim Ẩn
Nguyễn ngọc Ẩn
Lê thị Ba

Nguyễn Văn Bạch
Trần Khắc Báu
Bùi văn Bực
Trương tấn Bửu
Nguyễn văn Bửu (mất)
Cao văn Bông (mất)
Nguyễn Văn Cầm
Lê Văn Cây
Nguyễn Văn Chánh
Cao Văn Chánh
Nguyễn Văn Châu
Phạm văn Chác
Võ phước Chí
Đỗ Đồng Chiến
Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn công Danh
Nguyễn Thanh Danh
Nguyễn Văn Danh
Nguyễn Văn Diệm (A)
Nguyễn Văn Diệm (B)
Phan Văn Dợt
Nguyễn văn Dữ
Trần văn Đặng
Nguyễn việt Đức
Vương thế Đức
Lâm văn Đức
Lưu Minh Đức
Nguyễn Văn Đắng
Võ Thanh Đồng
Trần văn Giám
Phan Nguyễn Thu Giang
Nguyễn văn Giáo
Đoàn văn Gương
Tôn văn Hai
Đặng minh Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Lê Văn Hạp

Nguyễn Văn Hiệp
Nguyễn Văn Hiếu
Phạm văn Hiếu (mất)
Đặng trung Hiếu (mất)
Nguyễn văn Hoà
Nguyễn văn Thiện Hòa
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Hữu Hoàng
Trần văn Xuân Hội
Trần văn Hớn  
Phạm thanh Huê
Nguyến Trí Huệ
Bồ trí Huệ (mất)
Trần văn Hùng
Lục thị Mỹ Hương
Nguyễn văn Hưởng
Huỳnh thị Lành
Trần văn Liên
Nguyễn Văn Linh
Trần Văn Long
Lý Long

Mai văn Lợi
Nguyễn Văn Lưỡng
Phan Hữu Lý
Thạch Thị  Marie

Trần văn Minh
Đinh văn Mong
Trương như Nguyện
Nguyễn thị Hồng Nguyệt
Đỗ thị Nhàn
Trương Thế Nhung
Trần văn Nu (mất)
Trần văn Nữ (mất)
Huỳnh văn Ngọt
Đinh Tấn Phát
Nguyễn vĩnh Phước (mất)
Nguyễn thị Minh Phượng
Trần Quang
Đào Công Quang
Nguyễn Văn Quang
Cam Văn Quạo
Nguyễn Văn Quí

Đinh văn Rốp
Phan Văn Sắc
Nguyễn Văn Sáng
( ? )    Thị Sáng

Hà quốc Sơn
Nguyễn kim Sanh
Trà Văn Sương
Bùi ngọc Sương
Đỗ thị Ngọc Sương
Nguyễn hoài Tân
Ngô Văn Thai
Huỳnh Văn Thành
Nguyễn Trung Thành
Phan Văn Thành
Nguyễn Tấn Thời
Huỳnh Văn Thu
Lê Văn Tiếp

Nguyễn đức Tín
Trương Quang Tịnh
Cao văn Tông (mất)
Hồ ngọc Trạc
Nguyễn Thị Trong
Đỗ văn Trung
Nguyễn Văn Trung (A)
Nguyễn Văn Trung (B)
Nguyễn thanh Trung
Nguyễn văn Tý
Dương văn Tư
Đặng văn Tư
Nguyễn hiệp Thành
Hà quang Thọ
Trịnh hữu Thọ
Nguyễn phạm Thu
Thái văn Thưởng
Nguyễn minh Trang
Trần văn Trung
Nguyễn bĩnh Trung
Nguyễn Văn Út (A)
Nguyễn Văn Út (B)
Đặng tôn Văn
Nguyễn thanh Vân
Trương Thị Thu Vân 
Ung văn Việc
Trương Quế Viên
Đàm quang Việt
Bùi đức Vinh
Lý Vương
Nguyễn văn Xảo
Đỗ văn Xàng
Trần văn Xàng (mất)
Bùi văn Xê (mất)

(Danh sách do anh Nguyễn văn Tý cung cấp, đang chờ quý anh chị khoá 7 bổ túc ...)