Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 6 (1960-1967)


Trịnh phi Anh
Nguyễn Tấn Ảnh
Lữ Ba
Lê thanh Bá
Lê thị Bạch
Nguyễn văn Banh
Nguyễn văn Bé
Nguyễn thị Bé
Nguyễn văn Bên
Nguyễn văn Bốn
Nguyễn văn Bự
Nguyễn thị Chánh
Cao văn Chấm
Mai thị Chánh
Mai Thành Chơn
Khưu Minh Châu
Phạm Hoàng Châu
Châu hoàng Châu
Chiêm
Nguyễn thị Chung
Nguyễn văn Chương
Đặng Quốc Công
Huỳnh thanh Công
Nguyễn thị Cúc
Cưởng
Da
Vũ an Dân
Trương Văn Dì
Bùi văn Dìa
Dồn (nữ)
Du (ngã ba lò vôi)
Nguyễn Hoàng Du
Phan Nguyễn Xuân Dũng
Phan thị Dừa
Lê văn Đảm
Nguyễn văn Đây
Phan Thái Định
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn văn  Ét
Bùi văn Ê
Phan Văn Gái
Nguyễn văn Giáo
Nguyễn thị Giỏi
Trương Văn Gặt
Nguyễn văn Hai (mất)
Hai (nữ)
Đoàn Văn Hạnh
Lê Văn Hạnh
Lê Văn Hạnh
Huỳnh văn Hiểu
Hòa
Đỗ Văn Hồ (ở Mỹ),
Nguyễn Phi Hổ
Phan Thanh Huệ
Hưng
Phạm thị Hưng
Hương
Nguyễn thị Hường(A)
Nguyễn thị Hường(B)
Nguyễn thị Mỹ Hương
Nguyễn Ngọc Hữu
Mai thị Kết
Trần quốc Khánh
Nguyễn Văn Khê
Bành ngọc Ký
Trần Tuyết Lan
Trương mỹ Lan 0838635854
Huỳnh thị Lãnh
Võ Thị Lào
Huỳnh kim Lâm
Phạm văn Lân
Mai văn Lầu
Đặng văn Luân
Bùi văn Lia
Quách Ngân Liên
Lục thị Liên
Liên
Nguyễn Ái Liêng
Nguyễn thị Ái Liễu
Huỳnh văn Lo
Huỳnh Văn Long
Dương văn Long
Ong kim Long
Long
Phạm Tấn Lộc
Nguyễn thị Lộc
Vũ thị Lộc
Luông
Hạ thị Hoàng Mai
Phạm thị Mãnh
Nguyễn kế Mạo (mất)
La Văn Mẫn
Châu Hoàng Minh
Lê văn Minh
Mai văn Minh
Phùng thanh Minh
Nguyễn văn Mót
Trần Múi
Trịnh văn Mười
Mỹ
Nguyễn văn Nên
Nguyễn Kim Ngân
Ngọc
Nguyên
Bùi Bình Nguyện
Bùi thị thu Nguyệt
Quách thị Nhàn
Nguyễn văn Nhẩn
Lê văn Non
Lê thị Nông
Nguyễn hữu Nương
On
Châu đông Pha
Lê thu Phong
Phụng
Nguyễn hữu Phước
Nguyễn thị Phương
Nguyễn phi Phượng
Nguyễn văn Quá
Nguyễn văn Quận
Vũ huy Quãng
Nguyễn văn Quới
Vũ đức Quỳnh
Nguyễn văn Roi
Lê văn Rong (mất)
Sách
Nguyễn Văn Sang
Huỳnh quang Sang
Hoàng văn Sang
Sang
Sáng
Nguyễn văn Sáp (mất)
Lý phứơc Sanh
Nguyễn văn So (mất)
Lai văn Sốt
Trần thị ngọc Sương (mất)
Nguyễn Tấn Tài
Võ thành Tài
Võ đắc Tài
Kim Tánh
Lương minh Tâm
Vĩnh Tân
Hồ duy Tấn
Tấn
Trịnh công Thạch
Nguyễn thị Kim Thanh
Vũ đình Thanh
Phan văn Thạnh
Nguyễn văn Thành
Thảo (nữ)
Lê Ngọc Thiện
Võ thị Thoại
Bồ văn Thòn
Trịnh văn Thông
Thu (mất)
Phạm thị Tiệm
Vũ nhật Tiên
Tiện
Huỳnh Văn Tiên
Nguyễn văn Tiên
Vũ nhật Tri
Nguyễn minh Trí
Dương thị Trọn
Vương văn Trớn
Nguyễn văn Trung
Bồ Văn To
Nguyễn thị Tủ
Lê văn Tuấn
Nguyễn văn Tuấn
Nguyễn Ánh Tuyết
Lý Tư
Cao văn Tư
Thái thị Tư
Võ văn Tươi
Vinh
Nguyễn văn Xem
Nguyễn văn Xen
Nguyễn văn Xuân
Nguyễn Trung Yên
Lý ngọc Yến


Danh sách bổ túc các bạn từ An Mỹ chuyển qua
(do CHS Mai văn Minh gởi)


Nữ :
Nguyễn thị Chung
Nguyễn thị Bé
Hạ thị Hoàng Mai
Phạm thị Hưng
Nguyễn thị Hường(A)
Nguyễn thị Hường(B)
Vũ thị Lộc

Nam :
Nguyễn văn Bé
Cao văn Tư
Dương văn Long
Nguyên
Phùng thanh Minh
Ong kim Long
Lê Ngọc Thiện
Hồ duy Tấn (chi nhánh An Mỹ)
Nguyễn văn Quận (học tới lớp Đệ Nhị)
Nguyễn văn Thành (học tới lớp Đệ Tam)
Nguyễn văn Mót (chi nhánh An Mỹ)
Nguyễn văn Bốn
Bùi văn Ê
Nguyễn văn Đây (chi nhánh An Mỹ)
Mai văn Lầu (chi nhánh An Mỹ)
Nguyễn văn Giờ (chi nhánh An Mỹ)
Phan văn Thạnh (chi nhánh An Mỹ)
Huỳnh văn Hiểu
Vũ đình Thanh
Trịnh văn Mười
Nguyễn văn Chương (mất năm 1972)