Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 6 (1960-1967)


Trịnh phi Anh
Nguyễn Tấn Ảnh
Lữ Ba
Lê thanh Bá
Lê thị Bạch
Nguyễn văn Banh
Nguyễn thị Bé
Nguyễn văn Bên
Nguyễn văn Bự
Nguyễn thị Chánh
Cao văn Chấm
Mai thị Chánh
Mai Thành Chơn
Khưu Minh Châu
Phạm Hoàng Châu
Châu hoàng Châu
Chiêm
Đặng Quốc Công
Huỳnh thanh Công
Nguyễn thị Cúc
Cưởng
Da
Vũ an Dân
Trương Văn Dì
Bùi văn Dìa
Dồn (nữ)
Du (ngã ba lò vôi)
Nguyễn Hoàng Du
Phan Nguyễn Xuân Dũng
Phan thị Dừa
Lê văn Đảm
Phan Thái Định
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn văn  Ét
Phan Văn Gái
Nguyễn văn Giáo
Nguyễn thị Giỏi
Trương Văn Gặt
Nguyễn văn Hai (mất)
Hai (nữ)
Đoàn Văn Hạnh
Lê Văn Hạnh
Lê Văn Hạnh
Hòa
Đỗ Văn Hồ (ở Mỹ),
Nguyễn Phi Hổ
Phan Thanh Huệ
Hưng
Hương
Nguyễn thị Mỹ Hương
Nguyễn Ngọc Hữu
Mai thị Kết
Trần quốc Khánh
Nguyễn Văn Khê
Bành ngọc Ký
Trần Tuyết Lan
Trương mỹ Lan 0838635854
Huỳnh thị Lãnh
Võ Thị Lào
Huỳnh kim Lâm
Phạm văn Lân
Đặng văn Luân
Bùi văn Lia
Quách Ngân Liên
Lục thị Liên
Liên
Nguyễn Ái Liêng
Nguyễn thị Ái Liễu
Huỳnh văn Lo
Huỳnh Văn Long
Long
Phạm Tấn Lộc
Nguyễn thị Lộc
Luông
Phạm thị Mãnh
Nguyễn kế Mạo (mất)
La Văn Mẫn
Châu Hoàng Minh
Lê văn Minh
Mai văn Minh
Trần Múi
Mỹ
Nguyễn văn Nên
Nguyễn Kim Ngân
Ngọc
Bùi Bình Nguyện
Bùi thị thu Nguyệt
Quách thị Nhàn
Nguyễn văn Nhẩn
Lê văn Non
Lê thị Nông
Nguyễn hữu Nương
On
Châu đông Pha
Lê thu Phong
Phụng
Nguyễn hữu Phước
Nguyễn thị Phương
Nguyễn phi Phượng
Nguyễn văn Quá
Vũ huy Quãng
Nguyễn văn Quới
Vũ đức Quỳnh
Nguyễn văn Roi
Lê văn Rong (mất)
Sách
Nguyễn Văn Sang
Huỳnh quang Sang
Hoàng văn Sang
Sang
Sáng
Nguyễn văn Sáp (mất)
Lý phứơc Sanh
Nguyễn văn So (mất)
Lai văn Sốt
Trần thị ngọc Sương (mất)
Nguyễn Tấn Tài
Võ thành Tài
Võ đắc Tài
Kim Tánh
Lương minh Tâm
Vĩnh Tân
Tấn
Trịnh công Thạch
Nguyễn thị Kim Thanh
Thảo (nữ)
Võ thị Thoại
Bồ văn Thòn
Trịnh văn Thông
Thu (mất)
Phạm thị Tiệm
Vũ nhật Tiên
Tiện
Huỳnh Văn Tiên
Nguyễn văn Tiên
Vũ nhật Tri
Nguyễn minh Trí
Dương thị Trọn
Vương văn Trớn
Nguyễn văn Trung
Bồ Văn To
Nguyễn thị Tủ
Lê văn Tuấn
Nguyễn văn Tuấn
Nguyễn Ánh Tuyết
Lý Tư
Thái thị Tư
Võ văn Tươi
Vinh
Nguyễn văn Xem
Nguyễn văn Xen
Nguyễn văn Xuân
Nguyễn Trung Yên
Lý ngọc Yến