Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 4 (1958-1965)

Nguyễn thị Quế Anh
Lê Thị Tuyết Anh
Ngô Tuyết Anh
Nguyễn thị Ánh
Hà thị Ba
Võ thị Bạc
Nguyễn thị Bảy
Phan thị Bông
Lê Văn Chánh
Ngô Ngọc Châu
Nguyễn thị Minh Châu
Nguiyễn kim Cẩm
Đoàn Liên Chi
Nguyễn thị Kim Chi
Lê thị Liên Chi
Nguyễn Văn Chiểu (Đã mất)
Nguyễn văn Cử
Nguyễn văn Diệm
Trương Văn Diệp (Đã mất)
Huỳnh thị Kim Dung
Nguyễn thị Đính
Nguyễn thị Đỉnh
Nguyễn Hồng Điệp
Huỳnh thị Điểu
Lành thị Gái
Nguyễn Thu Hà
Ngô Ngọc Hà
Từ Bạch Hạc
Lê Hữu Hạnh
Nguyễn Hữu Hạnh
Công Tằng Tôn Nữ Mai Hoa
Ngô Kim Hoa
Nguyễn thị Tuyết Hoa
Lê Minh Hòa
Nguyễn thị Lệ Hồng
Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn thị Hương
Phạm thị Hường
Ngô thị Huệ
Nguyễn thị Huệ
Trần mộng Kiều
Nguyễn thị Lan
Lưu thị Lê
Lê thị Lệ
Từ thị Liên
Đặng Ngọc Kim Liên
Nguyễn thị Liêng
Nguyễn thị Liễu
Võ văn Lịnh (đã mất)
Đỗ Tấn Lợi
Đỗ thị Mai
Lưu thị Mai
Lê Công Môn
Huỳnh Văn Một
Nguyễn thị Mỹ
Hà như Nga
Lê Hữu Nghĩa
Đoàn thị Năm
Nguyễn thị Nhung
Huỳnh kim Nguyệt
Cao Yến Nguyệt
Nguyễn thị Phương
Nguyễn Quyến
Trần Văn Sang
Ngô thị Sớm
Lê Tân Sơn
Lâm thị Thà
Nguyễn thị Tâm
Nguyễn công Tế (đã mất)
Nguyễn Kim Thái
Nguyễn thị Thanh
Trần Đông Thành  
Nguyễn thị Tiếng
Nguyễn thị Thu
Huỳnh thị Lệ Thuỷ
Nguyễn Bích Thủy
Đỗ kim Thoa
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn thị Trung
Nguyễn thị Ánh Tuyết
Lê thị Ánh Tuyết
Nguyễn Bạch Tuyết
Nguyễn thị Út
Bùi Văn Ngọc Vang
Hà thị Mộng Vân
Trần thị Mộng Vân
Nguyễn thị Vinh
Nguyễn thị Viễn
Nguyễn thị Xanh
Võ Văn Xã (Đã mất)
Nguyễn thị Xem
Đặng thị Xuân