Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 3 (1957-1964)


Châu Thị Hoàng Anh
Nguyễn thị Loan Anh
Lê thị Ngọc Anh
? Kim Ánh
Phan văn Ẩn
Nguyễn Ngọc Ẩn
Nguyễn Thành Bạc
Nguyễn Thị Cẩm Bào
Đỗ Thái Bình
Nguyễn văn Bình (đã mất)
? Bình
Ngô Văn Bé
Bùi thị Bé
? Cạng
Lương Thị Chánh
Lê văn Chánh
Nguyễn Văn Chất ( đã mất)
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
Đỗ văn Châu
Huỳnh văn Châu
Quế Châu
Lưu kim Chi
Nguyễn văn Cho đã mất)
? Chuyên
Nguyễn văn Công (đã chết )
Hà thị Cúc
Nguyễn Văn Dành
Hồ văn Di
Lê Kim Dung
Nguyễn văn Dũng
Võ Hữu Đạt
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Ngọc Điệp
Phan Điểu
Dư Đạm Đổm
 ? Đông
Luân Hữu Đức
Võ Tấn Đức
 ? Điểu
Anh Đông
Lê thị Gấm
Nguyễn Văn Gìn
Phạm văn Hai
Nguyễn văn Hai
Từ Bạch Hạc
Chị Lê thị Hiệp
Nguyễn văn Hiệu
Nguyễn Dinh Hoa
Phạm Hoàng Hoa
Ngô Kim Hoàng
Chị Hồng
- Hợp
Phan thị Huê
Nguyễn thị Huệ
Trần Phạm Ngọc Huệ
Trần Mạnh Hùng ( đã chết)
Chị Xuân Hương
Trần văn Khanh
Nguyễn thị Khoẻ
Nguyễn văn Kiên
Nguyễn Văn Kỳ
Ong Phương Lan
Nguyễn Văn Lệ
Trương Kim Liên
Dương Liễu (Ô Thước)
Vương Văn Liệu
Dương thị Kim Loan
Anh ? Lộc
Trịnh văn Luật
Nguyễn Trọng Lữ
Nguyễn văn Lương
Võ Đắc Lưỡng
Chị Ngọc Mai
Trần quang Minh  (đã chết)
Nguyễn văn Minh A
Nguyễn văn Minh B (Cán sự hóa học lò đường Bình Dương)
Phạm Hoàng Minh (Mất)
Nguyễn văn Mỹ
Phan kỳ Nam
Nguyễn văn Năm
Chị Nghĩa
Phan thị Minh Nguyệt
 Nhánh
Võ Ngọc Nhàn
Võ Thị Nhì
Nhị
Nguyễn văn Nhiều
Nguyễn ngọc Nhơn
Nói
Lê Văn Nuôi
Nguyễn Ngọc Nữ
Chị Kim Oanh
Nguyễn Xuân Phong
Ngô Hạnh Phước
Đỗ ? Phương
Nguyễn thị Loan Phương
Nguyễn Thị Loan Phương
Anh  Phúc (đã chết)
Lê thị Thanh Quan (đã mất )
Bồ Minh Quang
Chị Quí
Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Thị Sang
Nguyễn văn Sang
Nguyễn Văn Sáng
Nguyễn thị Sỉa
Nguyễn văn Sinh
Võ Ngọc Sương
Đinh văn Tám
Nguyễn văn Tám (đã mất)
Đỗ thị Tấn
Nguyễn ? Tấn
Vương Phụng Thành
Đoàn văn Thảo (chết)
Đào văn Thì
Lê Thu Thiên
Hồ văn Thuỷ
Trần thị Tiết
Nguyễn Văn Tình
Trần Thọ (đã mất)
Nguyễn Văn Tòng
Lê Tích Tố
Trần thị Trâm
Võ Quang Triệu
Ngô thị Trình
Ung Văn Tụ
Ngọc Tuyết
Trương thị Bạch Tuyết
Nguyễn thị Ngọc Tuyết
Nguyễn thị Út
Anh Văn
Nguyễn văn Viện
Phan Văn Xăng
Nguyễn văn Xây
Nguyễn văn Xuân
Võ thành Xuân
Từ Thị Yên