Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 2 (1956-1957)

Đỗ thị Anh
Châu Hoàng Anh
Văn Ngọc Anh
Lê Nguyệt Ảnh
Nguyễn Văn An
Nguyễn văn Bảnh ( Búng, hiện tại bệnh thần Kinh, VN)
Nguyễn Văn Bảnh (đại úy trường Đà Lạt, ngã tư Xuân Hiệp đã mất)
Nguyễn văn Bình (tục gọi Bình Béo, phi công đã chết)
Lê văn Binh
Nguyễn Thái Bình
Nguyễn Văn Chấp (chết)
Huỳnh Văn Cứng
Phạm Hồng Chương
Võ Hồng Cúc( nhà giáo phu nhân của anh Phúc)
Huỳnh Thu Cúc
Trần Thị Cây
Nguyễn Văn Cư
Phạm thị Ngọc Diệp
Vương Văn Danh
Nguyễn văn Do
Võ Kim Dung
Nguyễn Văn Đam
Hà Thị Đông
Nguyễn Văn Đúng
Lưu Văn Đúng
Điền
Nguyễn Văn Điệp
Nguyễn Ngọc Giao
Trần Thái Khấu
Nguyễn văn Kiên
Nguyễn Thị Hoa
Võ Thị Hoa
Nguyễn Thị Hiệp
Lê Văn Cẫm Hồng
Vương Kim Hổ (quốc gia hành chánh nhà gần Chùa Phổ Thiện Hòa, Miểu Tử Trận BD)
Phan Thế Hùng
Trần văn Hưng
Nguyễn Văn Khoẻ
Nguyễn văn Kiên (Mỹ)
Ong Phương Lan
Hà Văn Lập
Lai Thị Lý
Lương Công Lý
Nguyễn Văn Lý
Nguyễn Mỹ Loan
Lê Văn Lê (Ba Lê)
Từ Văn Lâm
Nguyễn Ngọc Minh
Ong Minh ( Mỹ Tiệm sắt Ong Quảng Sương, Chợ Bình Dương)
Hà Tuyết Nga
Lục Thị Nghĩa
Phan Quang Nghiệp
Nguyễn Thị Nhi
Mai Thị Nhon
Trần Văn Ngôi
Hà Văn Nên
Võ Thanh Nhàn
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn văn Phổ
Đàm Hữu Phước
Nguyễn thị Thiên Phương (giáo sư)
Tăng Kim Quang
Lê Thị Rảo
Nguyễn Thị Rắt
Đoàn Ngọc Sương
Hà Văn Sanh (đại úy đóng giếng với Bảnh)
Lê Kim Sơn
Nguyễn Văn Sáng ( A)
Nguyễn Văn Sáng (B)
Trần Văn Sùng
Trần văn Thủ ( bạn Bảnh)
Lê Văn Thiệt
Nguyễn Cảnh Tường
Ngô Thị Tư
Mai Văn Thành
Nguyễn Văn Thọ
Trần văn Thông
Phạm văn Tiền
Nguyễn văn Tới
Nguyễn Văn Tốt
Nguyễn Văn Trí
Lê Minh Triệu
Phạm Văn Tiền
Đỗ thị Thu Thanh (Australia)
Võ Văn Thành
Huỳnh văn Vàng (kỹ sư Nông Lâm Súc)
Đào Văn Vi
Nguyễn Long Vân
Nguyễn Văn Vân
Lê Hoàng Việt
Đặng Văn Xuân
Phạm Văn Yến