Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa
Khóa 19 (1973-1974)


  Trần Thị Kim Anh
  Đoàn Thị Anh Đào
  Nguyễn Thị Định
  Nguyễn Thị Thu Hà
  Lưu Ngọc Hạnh
  Nguyễn Thị Hạnh
  Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Vũ Thị Mỹ Hạnh
  Hứa Mỹ Hiền
  Trần Thị Thúy Hoa
  Đàm Thị Quế  Hương
  Đinh Quế Hương
  Nguyễn Thị Ngọc Hương
  Tuyết Hương
  Đặng Thị Mộng Huyền
  Võ Thị  Liên
  Lê Thị Hồng Loan
  Cao Thị Như  Mai
  Nguyễn Thị Xuân Mai
  Nguyễn Thị Thu Nga
  Nguyễn Thị Tuyết Nga A
  Nguyễn Thị Tuyết  Nga B
  Đặng Thị Ánh Ngọc
  Nguyễn Thị Thanh  Nhàn
  Võ Thị Hà Phi  Phượng
  Trần Kim  Sang
  Nguyễn Thị Dạ Thảo
  Nguyễn Thị Thu
  Nguyễn Thị Lệ Thu
  Ngô Thị Thu Thủy
  Võ Thị Lệ Thủy
  Trần Thị Phi Thuyền
  Huỳnh Thị Yến Trinh
  Lý Thị Thanh Trước
  Hồ Thị Thu Vân
  Nguyễn Cẩm Vân
  Trần Thị Thu  Vân
  Võ Thị Thu Vân
  Huỳnh Ngọc Yến

Danh sách do Lê Thị Hồng Loan ghi nhớ, nhờ các bạn khóa 19 tiếp tục bổ túc.
Xin email Minh Tâm : minhtam_08@yahoo.com. Xin cám ơn