Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 18 (1972-1973)


Nguyễn Thị Thu An
Nguyễn Quế Anh
Nguyễn Văn Ấn
Đàm Trường Can
Nguyễn Trung Chánh
Cao Văn Chi
Nguyễn Văn Cường
Mầu Nhân Cường
Võ Anh Dũng
Hồ Anh Dũng
Tần Trí Dũng
Trần đắc Duy
Dương Mỹ Duyên
Nguyễn Văn Đại
Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn thị Hạnh
Vương Hữu HẠnh
Phạm Văn Hảo
Nguyễn Văn Hay
Nguyễn Phúc Hậu
Trần Thiện Hiền
Cao minh Hiệp
Huỳnh Thái Hiệp
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Văn Hoa
Nguyễn Lê Hy
Phan Thế Hùng
Nguyễn Hoàng Hùng
Nguyễn Văn Hùng  
Lý Hữu Huệ
Nguyễn tấn Hưng
Nguyễn Lê Khôi
Phan Khuê
Huỳnh anh Kiệt
Nguyễn thị xuân Lan
Trần Thuý Lam
Nguyễn Dzuy Linh
Võ Hoàng Linh
Lý Thanh Liêm
Hồ Đình Long
Từ ngọc Lợi
Ngô Văn Lộc
Lê Tấn Luân
Trần Bá Luận
Trần Công Lý  
Lâm Thuý Mai
Trần Thị Tuyết Minh
Dương đình Nam
Nguyễn Thị Bích Nga
Huỳnh kim Ngân 
Võ văn Nghĩa
Nguyễn Hiếu Nghĩa
Nguyễn Thị Hồng NHung
Nguyễn Văn Phi
Châu văn Phước
Phạm Hồng Phúc
Nguyễn Vinh Quang
Nguyễn Phú Quang
Trần văn Quí
Trịnh Văn Quý
Lê Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm
Chiêm Thành TẤn   
Võ Kim Thanh
Nguyễn Ngọc Thanh
Nguyễn Kim Thanh
Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn văn Thành
Trần Văn Thành
Võ Phương Thảo
Trịnh Quốc Thắng
Nguyễn văn Thọ
Nguyễn Hoàng Thọ
Nguyễn Hoàng Thu 
Trần Thị Tuyết Thu
Lê Thị Thu Trang
Nông Vĩnh Trị (Mất)
Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn
Văn Vĩnh Tuấn
Lương Thị Bạch Tuyết
Nguyễn Quốc Vinh
Nguyễn Văn Vinh
Lê Phước Vĩnh
Phan Anh Vũ
Nguyễn Văn Vương  

*****
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A7 TRƯỜNG TRINH HOÀI ĐỨC TỈNH BINH DƯƠNG NIÊN KHÓA 1975-76
DO THẦY LÊ VĂN CHÁNH (GS ANH VĂN) LÀM CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Ấn
Cao Văn Chi
Nguyễn Văn Cường
Mầu Nhân Cường
Nguyễn Tấn Hưng
Trần Bá Luận
Lý Thanh Liêm
Đàm Trường Can
Lê Tấn Luân
Nguyễn Hoàng Hùng
Nguyễn Văn Hay
Nguyễn Văn Hoa
Võ Anh Dũng
Châu Văn Phước
Nguyễn Hoàng Thu
Nguyễn Hoàng Thọ
Nguyễn Hoàng Hải
Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn
Cao Minh Hiệp
Trần Đắc Duy
Trần Công Lý
Trần Công Liếng
Nguyễn Phúc Hậu
Trịnh Văn Quý
Phạm Văn Hảo
Phạm Hồng Phúc
Văn Vĩnh Tuấn
Tần Trí Dũng
Nguyễn Văn Vương
Hồ Anh Dũng
Lê Phước Vĩnh
Nguyễn Trung Chánh
Lê Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm
Chiêm Thành TẤn
Nguyễn Văn Hùng
Trần Văn Thành
Nguyễn Văn Phi
Phan Anh Vũ
Võ Hoàng Linh
Huỳnh Anh Kiệt
Trịnh Quốc Thăng (9A8)
Nguyễn Lê Khôi (9A8)
Nguyễn Kim Thanh 9A8
Nguyễn Lê Hy 9A8
Huỳnh Thái Hiệp
Nguyễn Quế Anh
Dương Mỹ Duyên
Vương Hữu HẠnh
Lương Thị Bạch Tuyết
Nguyễn Thị Hồng NHung
Lê Thị Thu Trang