Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khoá

Khoá 16 (1970-1971)


Nguyễn ngọc Anh
Trần ngọc Anh
Trần hoàng Anh
Nguyễn Văn Anh
Lê Anh Anh
Võ Văn Ba
Trần Việt  Bằng
Trần chánh Bình
Nguyễn thới Bình
Võ minh Chánh
Nguyễn minh Châu
Nguyễn Hữu Châu
Phan văn Châu
Cao hữu Châu
Nguyễn thái Châu
Trần Châu
Võ Văn Châu (Châu ù)
Quách Anh Châu (trưởng lớp 12D1 , đã mất hơn 2 năm)
Nguyễn văn Chiến
Nguyễn Kim Chưởng
Nguyễn văn Danh
Lê Hữu Danh
Nguyễn thị Kim Dung
Hà tiến Dũng (đã mất năm 1995)
Luân Anh Dũng
Đinh Tiến Dũng
Trần Định
Châu kỳ Đồng
Nguyễn trọng Đức
Nguyễn văn Ép
Nguyễn bá Hải
Thượng Văn Hải
Trần ngọc Hiệp
Lâm văn Hiệp
Võ thị Hiệp
Nguyễn Văn Hiệp
Trương Công Hoàn
Huỳnh huy Hoàng
Huỳnh văn Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn mạnh Hồng
Nguyễn thị Thu Hồng
Nguyễn Văn Hồng
Nguyễn thị Huệ
Trần văn Hùng
Võ Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
Âu Hùng
Trần quốc Huy
Nguyễn Thị Hương
Huỳnh đức Hữu
Lê Hoàng Khanh
Châu Mãn Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Huỳnh kim Khôi
Lâm Anh Kim
Lê Tấn Lạc
Lý thị Phương Lan
Thái sơn Lâm
Trần Văn Lâm
Lưu minh Lễ
Nguyễn thanh Liêm
Nguyễn thị Liên
Nông thị Ngọc Liên
Nguyễn thị Bạch Liên
Ngô Thị Kim Liên,
Hà thu Long
Lê Tấn Lộc
Trương văn Mai
Trần ngọc Minh
Lê văn Nả
Nguyễn thị Kiều Nga
Phạm  thị Kiều Nga
Võ thị Ánh Nga
Nguyễn thị Ngọc Nga (vợ Hà Tiến Dũng)
Châu Mộng Nguyệt
Lại Thành Nhân
Nguyễn thị Nhu
Cao thị Thanh Nhung
Phạm xuân Phát
Bùi văn Phước
Nguyễn Thành Phương
Võ Thành Phương
Sỳ Nhì Phương
Lý thị Phượng
Trần Thi Thanh Phượng (Lái Thiêu, đã mất)
Nguyễn việt Quốc
Lê Thị Quỳnh
Trần công Quyền
Chung Thanh Quý
Nguyễn văn Rạng
Nguyễn văn Sang
Nguyễn Thanh Sang  (Quốc)
Lý nhơn Sanh
Trần kế Tài
Đặng thanh Tâm
Võ Thị Thu Tâm
Lâm thị Tâm
Nguyễn phước Thanh
Nguyễn Ngọc Thành
Nguyễn Văn Thắng
Hồ Văn Thân
Nguyễn thành Thọ
Đặng thị ngọc Thu
Nguyễn thị Mai Thuận
Đinh Văn Tiếng
Phan thị Thu Trang
Nguyễn Văn Dũng Trí
Trương thị Kiều Trinh
Nguyễn Văn Trong
Đỗ Trọng
Huỳnh anh Tuấn
Nguyễn thị Bạch Tuyết
Võ bạch Tuyết
Võ Thị Tư
Nguyễn văn Tươi
Nguyễn Thị Tươi
Lê thị Hồng Vân
Lê quang Vinh
Phạm văn Vĩnh
Mã văn Việt

(danh sách do Nguyễn việt Quốc ghi chép, Luân Anh Dũng bổ túc. Mong các bạn tiếp tục bổ sung, xin email về minhtam_08@yahoo.com)