Danh sách học sinh khoá 15 Trịnh Hoài Đức

(1969-1976)

Lê thị Ba
Nguyễn thị Bê
Huỳnh Ngọc Bích
Hoàng Thanh Bình
Huỳnh Ngọc Cẫm
Lê Minh Châu
Vương Kim Châu
Huỳnh thị Kim Châu

Đặng thị Phương Chi
Lê thị Kim Cúc
Võ thị Diễm
Hồ thị Do
Nguyễn thị Mỹ Dung
Võ thị Đẹp
Lê thị Định
Huỳnh Kim Hạnh
Lý Mỹ Hạnh
Lê Tiết Hạnh
Nguyễn thị Như Hiền
Nguyễn thị Hiếu
Bùi văn Hiếu
Châu Bảo Hòa
Lê thị Kim Hoàng
Lê thị Ánh Hồng
Nguyễn thị̣ Thúy Hồng [Oklahoma, USA]
Đỗ thị Huệ
Đặng thị Kim Huệ
Châu Phích Hui
Đinh thi Hương
Nguyễn thị Hường
Lê thị Kim Hương
Nguyễn thị Ngọc Hương
Võ thị Hường
Đặng Minh Hùng
Nguyễn thị Huyền
Nguyễn thị Anh Khanh
Quách thị̣ Kim
Võ Bạch Lan [Ottawa, Canada]
Lê thị Bạch Lan
Văn Kim Liên
Từ Minh Loan
Võ Thành Lợi
Nguyễn thị Minh Lý
Lê thị Mai
Lê thị Tuyết Minh
Nguyễn Trí Đức Nam
Hồ thị Nga
Nguyễn thị Thanh Nga [Ottawa, Canada]
Nguyễn thị Ánh Nguyệt
Trình thị Việt Nữ
Nguyễn thị Thu Oanh
Lê thị Kim Phụng
Lê Kim Phương
Lâm thị Minh Phụng
Ô thị Phi Phượng
Lưu Minh Thành
Nguyễn thị̣ Huyền Trang
Lưu Tuyết Trinh
Ngô Phi Vân
Lê thị Yên
Lê thị KimYến
Đặng thị Ngọc Yến

Dưới đây là số học sinh sát nhập vào lớp sau 30-4-75. 

(Một số học sinh chuyển từ ban B sang ban A + học sinh từ các trường trong tỉnh.)

Trần văn Bá
Lê thị Ngọc Bích
Hà Bửu Châu
Lê Minh Châu
Lý thị Phương Mai
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn thị Kim Hoa [Montreal, Canada]
Hoàng thị Kiều Hạnh [Đã qua đời]
Lê thị Tường Khanh
Nguyễn Hữu Lộc (A) [Đã qua đời]
Nguyễn Hữu Lộc  (B)
Nguyễn văn Lộc
Lưu thị Nhung
Nguyễn Thanh Phong
Thái Thu Thành
Nguyễn Thành Sơn
Trần văn Nhỏ
Lê Bá Tường

  ** Danh sách còn nhiều thiếu sót, hy vọng các bạn đọc và bổ-túc cho được đầy đủ hơn.** 

Xin vui lòng liên lạc về:

Nguyễn thị Thanh Nga - Email: nganguyen89@hotmail.com

Nguyễn thị Thúy Hồng - Email: cthny81@yahoo.com

***** 

 Theo địa phương cư ngụ):

Ở Bình Dương

Nguyễn thị Kim Anh
Lê Minh Chánh
Trần văn Chánh
Lưu thị Cúc
Phan thị Ngọc Diệu
Huỳnh Thu Hà
Nguyễn thị Hường
Giang thị Hữu
Đỗ Phương Khanh
Nguyện thị Ngọc Loan
Nguyễn thị Nga
Lê thị Oanh
Nguyễn thị Phụng
Vương thị Phượng
Trương Kim Quan
Võ Ngọc Thanh
Nguyễn thị Thu Thủy
Nguyễn như Tuyết
Trần Mỹ Trung
Nguyễn thị Kiều Sương
Thái văn Tú
Nguyễn thị Bạch Yến
Trần Mỹ Liên

Ở Búng:

Trần thanh Điệp
Nguyễn văn Ép
Võ thị Ngọc Hạnh
Nguyễn thị Khải Hồng
Phạm Ngọc Hoa
Nguyễn thị Hầu
Nguyễn thị Ngọc Hương
Phạm thị Ngọc Liên
Phạm thị Ngọc Loan
Huỳnh trọng Mỹ Nhân
Giang thị Mỹ Nhơn
Nguyễn thị Cẩm Nhỏ
Lý thị Năm
Nguyễn Hiền Năng
Đặng thị Kiều Oanh
Đỗ thanh Phong
Trần Kim Phượng
Lê thị Thanh
Nguyễn thị Thao
Đỗ văn Thu
Nguyễn văn Tròn
Đỗ văn Tâm

Ở Lái Thiêu

Võ thị Chiến
Nguyễn thị Gái
Ngô Ngọc Hương
Hồ thị Duyên
Ngô văn Liêm
Nguyễn hữu Phước
Vũ Thúy Phụng

Ở Bến Cát

Nguyễn thị Liễu
Lưu kim Ngọc
Nguyễn thị Ngà
Mai thị Yến Nhi
Ngô Phương Dung
Lê thị Nho
Nguyễn thị Tuyết Xuân

Sài Gòn

Trần thị Diệp
Huỳnh Ngọc Đào
Lê thị Hạnh
Nguyễn thanh Hương
Lê thị Bạch Mai
Nguyễn Ngọc Nga
Trần Thu Nga
Lê thị Ngọc
Hà thị Sương
Nguyễn thanh Danh

Nước ngoài:

Ngô thị Ánh Nga
Nguyễn thị Mai Trinh
Võ thị Hương
Lê thị Ơi
Ngô thị Mỹ Dung
Lê thị Huệ

Danh sách  lớp P1 & P2 do bạn trananhtong2012 email: haothac@gmail.com gởi .
Xin cám ơn bạn và mong các bạn khác đóng góp thêm