Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 14 (1968-1969)


Bùi Thị Mỹ Anh
Võ Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Phạm Thị Bé
Đặng văn Bé       
Nguyễn Thị Bê
Nguyễn Thị Cẩm
Âu Chánh
Nguyễn văn Chánh 
Võ Ngọc Lan Chi
Phan Thị Chín
Đinh quốc Chính     
Nguyễn Thị Kim Cúc
Trần Thị Dời
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Trần Ngọc Dung
Nguyễn Thị Đào
Nông Thị Ngọc Điệp
Nguyễn Thị Điệp
Lê Thị Đông
Trần Thị Đông
Nguyễn Thị Gái
Huỳnh Thị Giàu
Phạm Thị Hậu
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa
Trần Thị Hoa (đã mất)
Phan Thị Hoàng
Trương Thu Hồng
Ngô Thị Ánh Hồng
Lê Thị Bích Hồng
Trần Thị Cẩm Hồng (đã mất)
Từ Thanh Hưng
Nguyễn Thị Huê
Vươngn Thị Huê
Trần Thị Huệ
Phùng Thị Huệ
Nguyễn Thị Hương A
Nguyễn Thị Hương B
Trần phú Khai        
Phùng Thị Lan
Lê Thị Lan
Lương Thị Lành
Nguyễn Ngọc Lệ
Nguyễn An Linh 
Huỳnh Thị Thùy Linh
Đàm ngọc Linh  
Nguyễn Mai Liên
Phùng Thị Loan
Dương Thị Hồng Loan
Nguyễn thanh Loan
Nguyễn Phượng Loan
Nguyễn thanh Long  
Lâm Thị Mỹ Ly
Nguyễn Thị Cam Ly
Hứa Mai
Võ Thị Tuyết Mai
Hà Thị Thu Mai
Nguyễn Thị Xuân Mai (Đã mất )
Nguyễn Thị Mảnh
Âu Muối
Lê Thị Mỹ
Võ Thị Năm
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Nguyễn Thị Huỳnh Nga
Phan Kim Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Lưu Thị Kim Ngọc
Nguyễn hữu Nghĩa  
Ngô Thị Nguyệt
Võ Thị Nguyệt
Phạm Thị Nho
Lê Thị Kiều Nhung
Nguyễn Kim Nhung
Lê Thị Thúy Oanh
Nguyễn Phi Oanh
Lý Lai Phong
Nguyễn Thị Kim Phụng
Huỳnh Thị Kim Phụng
Lê Ngọc Phương
Lê hồng Quân    
Huỳnh Nguyệt Quí
Đoàn Thị Cẩm Quyên
Lương Thị Quyền
Nguyễn Thị Quyền
Lê Thị Sáu
Đỗ Thị Sáu
Trần Thị Sáu
Nguyễn mỹ Tánh
Trần Tuyết Thanh
Nguyễn văn Thanh 
Hồ ngọc Thành        
Nguyễn Thị Thạnh
Nguyễn Thị Thảnh
Giang Thị
Đào Thị Nguyệt Thu
Võ Thị Mộng Thu
Nguyễn Bảo Thúy
Nguyễn Thanh Thủy
Phạm Thị Lệ Thủy
Huỳnh Thị Thuận
Phạm Quỳnh Thư
Nguyễn văn Toàn   
Từ Thị Ngọc Trai
Trương Ngọc Triết
Phan Thị Yến Trinh
Nguyễn Thị Trừ
Đỗ Thị Trí
Nguyễn Thị Yến Tuyết
Lê phước Tường  
Nguyễn Thị Cẫm Vân
Võ Thị Ánh Vân
Võ Thị Vân
Lê Thị Xanh
Nguyễn Thị Xuân
Châu Thị Yến