Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 12 (1966-1967)

Đỗ Văn Ánh
Nguyễn Văn Ân
Trần Trọng Ân
Mai Văn Ba
Trần Văn Ba
Nguyễn Ngọc Bạch
Phạm Văn Bê 
Nguyễn thị Bê
Lưu Thanh Bình
Trương Công Bình
Võ  Hoà Bình 
Ngô Xuân Bửu
Lâm Trung Cang
Vương Cẩu
Trần Văn Chai 
Nguyễn Thị Châu
Phạm thị Kim Chi
Nguyễn Bá Chí
Nguyễn Văn Chín
Lê Văn Chót 
Nguyễn Văn Có
Lý Thanh Cung
Nguyễn Văn Cư
Võ Văn Cư 
Cao Văn Cười
Huỳnh Kim Cương
Vũ Huy Cường
Danh ( Thích Hoằng Chơn)
Lê Thành Danh
Nguyễn Văn Danh   
Đỗ Văn Đạt
Nguyễn Văn Diễm
Huỳnh văn Diễm
Nguyễn Văn Dòn ( Ngon)
Nguyễn thi Ngọc Dung
Phạm Hùng Dũng
Anh Dũng
Vương thị Đắng
Nguyễn Bạch Đằng
Phan Thị Đắt
Nguyễn thị Ngọc Điệp
Lai Đức
Võ Văn Minh Đức
Mạch hữu Đức
Lê Văn Đức
Châu Hoài Đức
Nguyễn Văn Đức
 
Lý Văn Đực
Chiêm Chiếm Được
Nguyễn Minh Giác
Đỗ Công Giầu
Thạch thị Hai
Đặng Văn Hai
Lâm Minh Hảo
Nguyễn Ân Hậu
Nguyễn Văn Hậu
Lai Xuân Hỉ
Lý Huê Hiền
Đặng Minh Hiển
Lê thị Hiệp
Phan Văn Hiệp
Lê Văn Hiệp( Thích Thông Hạnh) 
Trần Hiếu
Đỗ thị Kim Hoa
Trần Khánh Hoà
Hoàng văn Hoà
Nguyễn Hiệp Hòa
Nguyễn thị Hòa
Lương Văn Hồng 
Huỳnh Thanh Hùng
Ong Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng A
Nguyễn Văn Hùng B
Nguyễn Văn Hùng C
Phạm việt Hùng
Nguyễn Văn Hưởng
Huỳnh Xuân Khai 
Võ Hồng Khanh
Trịnh tuyết Khanh
Trương Thanh Khiết
Trần Thanh Khiết           
Chung Kim
Nguyễn thị Kim
Nguyễn thị Lài
Mai xuân Lan
Huỳnh thị Kim Lan
Bồ kim Lan
Lê văn Lãnh
Trần Văn Lắm
Nguyễn Phúc Lâm
Trần văn Lâm
Hà Quốc Lâm
Nguyễn văn Lâm
Trần Thanh Lâm
Huỳnh Kim Lân 
Trần Thanh Liêm
Bùi Thị Bích Liên
Lê bạch Loan
Nguyễn thị Hồng Loan
Phan ngọc Lợi
La thi Lợi
Nguyễn Thị Huỳnh Mai
Trần phương Mai
Ngô Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mão
Trần văn Mão
Nguyễn Văn Minh
Hồ Văn Minh
Lê Văn Minh 
Hồ Hữu Minh ( Râu)
Thái Hoàng Nam
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thị Hòa Nam
Ong Náo
Liễu hùng Nghi
Nguyễn Văn Nghĩa
Lâm Văn Ngọ
Nguyễn Văn Nhiều 
Nguyễn Ngọc Nho (đã mất)
Nguyễn thị Tuyết Nhung
Vương Minh Nhựt
Nguyễn thị Kim Oanh
Nguyễn Văn Paul
Phạm thị Phi
Trần chập Phong
Đỗ văn Phúc
Ngô phi Phụng
Dương Thế Phương
Nguyễn Thanh Phương
Trần Khánh Phương
Đỗ Thanh Phương
Hoàng Văn Phượng 
Nguyễn Tấn Quan
Nguyễn Ngọc Quang
Lê Thế Quang 
Võ minh Quang
Lương Văn Quốc
Đặng Quốc 
Nguyễn Vinh Quy
Lê Văn Quý *
Lê Kế Quyền
Hạ Quang Quỳnh
Lê Văn Rõ
Đặng Thành Sang
Nguyễn Văn Sên
Nguyễn Văn Soạn
Nguyễn Thanh Sơn
Trần văn Sơn
Phan Hùng Sơn
Phạm Ngọc Sơn
Nguyễn Thanh Sơn  
Trần Văn Sơn
Trần thị Ngọc Sương
Lê thị Sương
Nguyễn văn Sỹ
Nguyễn tấn Sỹ
Nguyễn Tấn Tài
Lâm Minh Tánh
Bồ Minh Tâm
Lê Hữu Tâm
Bùi Công Tân
Lê Minh Tấn
Võ Văn Tám
Văn Văn Tánh
Nguyễn Văn Thắng
Võ văn Thắng
Lê Thành Thắng
Trần Thiện Thắng
Đỗ Văn Thanh
Nguyễn Công Thành
Phạm Ngọc Thành
Nguyễn Văn Thạnh
Nguyễn Văn Thể
Vũ Đình Thịnh
Ngô Hữu Thọ
Nguyễn Ngọc Thòn
Đỗ Văn Thông
Hồ Chánh Thuận
Trần duy Thuận
Lý Thường
Tô văn Tiến
Lê Văn Tịnh
Phan thể Tranh
Võ Bạch Trinh 
Võ Phước Trung
Bùi Công Trung
Nguyễn chánh Trung
Nguyễn Quang Trường
Trần Ngọc Tuấn
Nguyễn Thị Tuyết
Ngô thị Tuyết
Nguyễn Văn Tư
Trần thiện Tứ
Trì Văn Tỷ 
Bành Văn
Nguyễn Hoàng Vân
Trần Thiện Vinh
Trần Văn Vinh
Vũ Đình Vượng
Nguyễn Văn Vỹ
Lê Văn Út 
Nguyễn Văn Út

Nguyễn thành Xai
Nguyễn Thanh Xuân (đã mất)Danh sách cựu học sinh khoá K 12 toàn lớp P4 (1966-1967)
Đỗ Văn Ánh  
Trần Trọng Ân
Vỏ Hoà Bình
Trần Văn Chai
Nguyễn văn Chính
Vỏ Văn Cư
Nguyễn Văn Danh
Lê Văn Đức
Châu Hoài Đức
Nguyễn Văn Đức
Vỏ Văn Minh Đức
Nguyễn Minh Giác
Đỗ Công Giầu
Đặng Văn Hai
Lâm Minh Hảo
Nguyễn Văn Hậu
Phan Văn Hiệp
Lý Huê Hiền
Đặng Minh Hiển
Trần Hiếu
Hoàng Văn Hoà
Ong Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Vỏ Hồng Khanh
Lắm
Hà Quốc Lâm
Nguyễn Văn Lâm
Trần Thanh Lâm
Trần Văn Lâm
Ngô Văn Mạnh
Lê Văn Minh
Ong Náo
Lâm Văn Ngọ
Vương Minh Nhựt
Nguyễn Văn Paul
Nguyễn Tấn Quan
Lê Thế Quang
Vỏ Minh Quang
Đặng Quốc
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Tấn Sỷ
Vỏ Văn Tám
Lâm Minh Tánh
Trần Thiện Thắng
Hồ Chánh Thuậ n
Nguyễn Văn Tư
Lý Thường
Trì Văn Tỷ
Trần Thiện Vinh
Trần Văn Vinh
Vủ Đình Vượng 
Nguyễn Văn Vỷ
Lê Văn Út 
Nguyễn Văn Út