Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 11 (1965-1972)

Trầm Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Ánh
Nguyễn Ngọc Ảnh (đã mãn phần)
Phạm Văn Ẩn
Nguyễn văn Bái
Trần Ban
Võ Thanh Bình
Huỳnh Chân
Huỳnh Trân Châu
Lưu Thị Liễu Chi
Phan Thị Kim Chi
Tăng Chí
Nguyễn Thị Chín (đã mãn phần)
Lê Thị Chính
Nguyễn minh Chơn
Lê Hồng Chương
Phạm Thị Bạch Cúc
Bùi Thị Thu Cúc
Lý Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Cúc A
Nguyễn Thị Cúc B
Lê Thanh Cung
Nguyễn thị Cửu
Hồ Cường
Đặng Hữu Danh
Dương Thị Dân
Trần Thanh Dân
Nguyễn Xuân Dung
Nguyễn Thị Lệ Dung
Trần thị Kim Dung
Nguyễn thị Mỹ Dung
Nguyễn Đình Dũng
Lê Việt Dũng
Đỗ Văn Dũng
Tạ Xuân Đào
Hoàng ngọc Định
Võ Ngọc Điệp
Nguyễn Ngọc Điệp
Trương Thị Tuyết Đông
Nguyễn Văn Đức (đã mãn phần)
Nguyễn Minh Đức
Đặng minh Đức
Trần Thị Đường
Lê minh Đường
Huỳnh Francoise
Lê Thị Gái
Huỳnh Thị Gái
Trần văn Gao
Phan Nguyễn Thu Giang
Trần văn Giang
Giác
Trần Thị Giàu
Đỗ công Giàu
Huỳnh Thị Giỏi
Lương Thị Ngọc Lệ Hà
Trần Thị Huệ Hà
Nguyễn Thị Hai
Phạm văn Hai
Nguyễn tuấn Hải
Nguyễn văn Hải
Bùi long Hải
Nguyễn Trung Hạnh
Phạm Thị Hạnh
Đặng Ngọc Hạnh
Đinh quang Hạnh
Nguyễn Văn Hào
Nguyễn anh Hào
Trần Công Hảo
Phan Thị Thanh Hảo
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Hận
Võ Thành Hậu
Lê Thị Hiền
Nguyễn Hữu Hiệp (nam)(đã mãn phần)
Nguyễn Hữu Hiệp (nữ)
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
Đặng hòa Hiệp
Huỳnh võ Hiệp (đã mãn phần)
Trần Văn Hoa
Trần Huỳnh Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Văn Hòa
Dương Khánh Hòa
Nguyễn Hoàng
Nguyễn văn Hoàng
Lê minh Hoàng
Lê Thị Hồng
Nguyễn Văn Hồng
Nguyễn văn Hợi
Lý Hùng
Võ việt Hùng
Nguyễn tấn Hùng
Lê Thiết Hùng
Tống Sĩ Hùng
Huỳnh Thanh Hùng
Cao Minh Huệ
Lê Thị Huệ
Trần Văn Huệ
Trương Mỹ Huệ (đã mãn phần)
Phạm Kim Huệ
Nguyễn Thị kim Hưng
Trần Thị Thu Hương
Phan Thị Kim Hương
Nguyễn Thị Hường (đã mãn phần)
Nguyễn Thị Hữu (đã mãn phần)
Võ Hùng Kháng
Liêu Bửu Khương
Nguyễn Ngọc Kiêm
Lê Ngọc Kim
Nguyễn Văn Kim
Đỗ Thị Lài (mất)
Hà Kim Lan
Liêu Mai Lan
Lý minh Lang (Lý minh Sang)
Hồ Kim Lang
Nguyễn Thị Ái Liên
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Bích Liên
Hà Kim Liên
Nông Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Thúy Liễu
Nguyễn Hữu Lịnh
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Thị Phương Loan
Hứa Mỹ Loan
Nguyễn Kim Long
Nguyễn văn  Long
Lê văn Lộc
Lưu thị Lợi
Nguyễn Văn Lù
Dương Thị Luật
Trần Văn Lực
Dương Thị Lực
Nguyễn Hữu Lượng
Nguyễn Thị Lựu
Phan Thị Lý
Lê Thị Hoàng Mai
Nguyễn Thị Xuân Mai
Phan Thị Xuân Mai
Nguyễn Thị Hoa Mai
Huỳnh Lưu Mai
Phan Thị Phúc Mai
Trần Mến
Lê Văn Minh
Bùi Đức Minh
Dương Văn Minh
Lâm Muối
Huỳnh Thị Mỹ
Dương Tiểu Nam
Nguyễn Thị Xuân Nam
Dương Thị Nam
Ngô Quý Nam (đã mãn phần)
Nguyễn Văn Nan
Đỗ Thị Năm
Trương văn Năm
Trần Thúy Nga
Phạm Thị Tuyết Nga
Nguyễn Thị Ngàn
Hồ Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Ngoan
Nguyễn Thị Nhàn
Võ Văn Nhãn
Đỗ Thị Nhanh (đã mãn phần)
Đỗ thị Nhân
Nguyễn văn Nhật
Trần Nhi
Trần Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Phạm Thị Nhung
Lê Thị Niềm
Trương Kim Oanh
?? Tuý Oanh
Phan văn Phê
Nông Vĩnh Phú
Nguyễn hữu Phú
Trần Kim Phúc
Lê Thị Phùng
Huỳnh Kim Phụng
Nguyễn Kim Phụng (đã mãn phần)
Lê Thanh Phước
Lê Quang Phước
Dương Quang Phước
Võ Hữu Phước (đã mãn phần)
Mai Bá Phương
Hồ Thanh Phương
Hà Mộng Phương
Nguyễn Thị Minh Phương
Lý Thanh Phượng
Quách Thái Phượng
Trần Thúy Phượng
Nguyễn Thanh Quan (đã mãn phần)
Nguyễn Thị Quan
Cao Văn Quan
Nguyễn Văn Quang
Vương Thế Quang
Lương văn Quang
Hồ Thị Quang
Trần thanh Quế
Đào Công Quyền
Nguyễn Ngọc Quý
Thái Văn Quý
Trần Thị Quý
Nguyễn Thị Quyền
Lư Ngành Quỳnh
Nguyễn văn Ri
Lê Thị Sách
Trần Thị Sang
Nguyễn Thị Sáu
Nguyễn phước Sinh
Lê Thanh Sơn
Bùi phước Sơn
Nguyễn hồng Sơn
Thái Thị Su
Trần Thị Sương (đã mãn phần)
Nguyễn Ngọc Sương
Nguyễn Tấn Tài
Võ Anh Tài
Từ Minh Tâm
Trần Văn Tâm
Hoàng Văn Tâm
Nguyễn Lê Tâm
Nguyễn Hữu Tín
Nguyễn Ngọc Tín
Nguyễn Thành Tín
Nguyễn minh Tiến
Nguyễn ngọc Thanh
Lại Thế Thành
Lê Văn Thành
Trần Thái Thành
Từ Minh Thạnh
Trần Thị Thảo
Phạm Văn Thảo
Lê hoàng Thảo
Nguyễn Minh Thiệt (đã mãn phần)
Võ Hoài Thông
Nguyễn văn Thơi
Nguyễn Thị Trung Thu
Dương Thị Thu
Nguyễn Nguyệt Thúy
Trần Văn Tới
Nguyễn văn Trạm
Nguyễn Thị Trinh
Cao Quang Trung
Dương Trung
Lê Tuấn
Lê Anh Tuấn
Lâm Ngọc Tuyết
Trương Kim Tuyết
Lê Thị Tuyết
Lê Ánh Tuyết
Lưu Ánh Tuyết
Lâm Ngọc Tuyết  
Trương Kim Tuyết
Nguyễn Thị Tư
Ngô thị Tư
Võ Thị Tư
Lê văn Tư
Nguyễn Thị Tứ
Nguyễn Thị Tưởng
Tăng Tỷ
Nguyễn Thị Út
Nguyễn Hoàng Vân
Lâm Thúy Vân
Dương Thị  Thùy Vân
Huỳnh Thúy Vân
Trần Thị Bạch Vân
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Kim Ven
Nguyễn Thúy Việt
Đào tuấn Việt
Nguyễn Quang Vinh
Trần văn Vinh (chết)
Trần Vĩnh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân (đã mãn phần)
Nguyễn văn Xum
Đinh Kim Xuyến
Hồ Ngọc Yến


*******
Dưới đây bổ túc thêm danh sách các bạn bên trường Nữ
DANH SÁCH LỚP ĐỆ THẤT A2 – 12 A3
KHOÁ  11 (1965 – 1972)

STT    HỌ    TÊN   
1.    TRẦM KIM    ANH   
2.    HUỲNH TRÂN    CHÂU   
3.    PHAN THỊ KIM    CHI   
4.    LÊ THỊ    CHÍNH   
5.    PHẠM THỊ BẠCH    CÚC   
6.    BÙI THỊ THU    CÚC   
7.    NGUYỄN THỊ    CÚC(A)   
8.    NGUYỄN THỊ    CÚC(B)   
9.    DƯƠNG THỊ    DÂN   
10.    TẠ XUÂN    ĐÀO   
11.    VÕ NGỌC    ĐIỆP   
12.    NGUYỄN NGỌC    ĐIỆP   
13.    TRẦN THỊ KIM    DUNG   
14.    NGUYỄN THỊ MỸ    DUNG   
15.    TRẦN THỊ    ĐƯỜNG   
16.    LÊ THỊ    GÁI   
17.    HUỲNH THỊ    GÁI   
18.    PHAN NGUYỄN THU    GIANG   
19.    TRẦN THỊ    GIÀU   
20.    HUỲNH THỊ    GIỎI   
21.    TRẦN THỊ HUỆ    HÀ   
22.    NGUYỄN THỊ    HẬN   
23.    NGUYỄN THỊ THANH    HẰNG   
24.    PHẠM THỊ    HẠNH   
25.    ĐẶNG NGỌC    HẠNH   
26.    LÊ THỊ    HIỀN   
27.    NGUYỄN THỊ NGỌC    HIỆP   
28.    TRẦN HUỲNH    HOA   
29.    NGUYỄN THỊ KIM    HOA   
30.    LÊ THỊ    HỒNG   
31.    TRƯƠNG MỸ    HUỆ    Mất
32.    PHẠM KIM    HUỆ   
33.    TRẦN THỊ THU    HƯƠNG   
34.    PHAN THỊ KIM    HƯƠNG   
35.    NGUYỄN THỊ    HƯỜNG    Mất
36.    NGUYỄN THỊ    HỮU    Mất
37.    NGUYỄN NGỌC    KIÊM   
38.    LÊ NGỌC    KIM   
39.    ĐỖ THỊ    LÀI    Mất
40.    HÀ KIM    LAN   
41.    HỒ KIM    LANG   
42.    NGUYỄN THỊ ÁI    LIÊN   
43.    NGUYỄN THỊ KIM    LIÊN   
44.    NGUYỄN THỊ BÍCH    LIÊN   
45.    HÀ KIM    LIÊN   
46.    HỨA MỸ    LOAN   
47.    DƯƠNG THỊ    LUẬT   
48.    NGUYỄN THỊ    LỰU   
49.    PHAN THỊ    LÝ   
50.    PHAN THỊ XUÂN    MAI   
51.    NGUYỄN THỊ HOA    MAI   
52.    HUỲNH LƯU    MAI   
53.    LÊ THỊ    MÀI   
54.    NGUYỄN THỊ XUÂN    NAM   
55.    DƯƠNG THỊ    NAM   
56.    TRẦN  THUÝ    NGA   
57.    PHẠM T. TUYẾT    NGA   
58.    NGUYỄN THỊ    NGÀN   
59.    HỒ THỊ KIM    NGÂN   
60.    NGUYỄN THỊ    NGOAN   
61.    ĐỖ THỊ    NHANH    Mất
62.    NGUYỄN T. TUYẾT    NHUNG   
63.    TRẦN  TUYẾT    NHUNG   
64.    NGUYỄN KIM    PHỤNG    Mất
65.    HÀ MỘNG    PHƯƠNG   
66.    NGUYỄN THỊ MINH    PHƯƠNG   
67.    TRẦN  THUÝ    PHƯỢNG   
68.    NGUYỄN THỊ    QUAN   
69.    TRẦN THỊ    QUÝ   
70.    NGUYỄN THỊ    QUYỀN   
71.    LÊ THỊ    SÁCH   
72.    TRẦN THỊ    SANG   
73.    THÁI THỊ    SU   
74.    TRẦN THỊ    SƯƠNG    Mất
75.    NGUYỄN NGỌC    SƯƠNG   
76.    TRẦN THỊ    THẢO   
77.    NGUYỄN THỊ TRUNG    THU   
78.    NGUYỄN NGUYỆT    THUÝ   
79.    VÕ THỊ    TƯ   
80.    NGUYỄN THỊ    TỨ   
81.    LÂM NGỌC    TUYẾT   
82.    TRƯƠNG KIM    TUYẾT   
83.    NGUYỄN THỊ    ÚT   
84.    DƯƠNG THỊ THUỲ    VÂN   
85.    NGUYỄN THỊ    VÂN   
86.    NGUYỄN THỊ CẨM    VÂN   
87.    NGUYỄN THỊ BÍCH    VÂN   
88.    NGUYỄN  THUÝ    VIỆT   
89.    NGUYỄN THỊ THANH    XUÂN    Mất
90.    ĐINH KIM    XUYẾN
91.    HỒ NGỌC    YẾN     
 

Lớp đệ thất P4  1965-1966

Nguyễn văn Bái
Nguyễn minh Chơn
Hồ Cường
Đặng hữu Danh
Đặng minh Đức
Lê minh Đường
Đỗ công Giàu
Phạm văn Hai
Nguyễn tuấn Hải
Nguyễn văn Hải
Bùi long Hải
Nguyễn trung Hạnh
Nguyễn anh Hào
Đặng hòa Hiêp
Huỳnh võ Hiệp
Lê minh Hoàng
Nguyễn Hoàng
Lý Hùng
Võ việt Hùng
Nguyễn tấn Hùng
Nguyễn văn Hợi
Liêu bửu Khương
Lý minh Lang (Lý minh Sang)
Nguyễn văn  Long
Lê văn Lộc
Trương văn Năm
Trần Nhi
Phan văn Phê
Nguyễn hữu Phú
Nguyễn thanh Quan
Trần thanh Quế
Nguyễn văn Ri
Nguyễn phước Sinh
Bùi phước Sơn
Nguyễn minh Tiến
Lê văn Thành
Từ minh Thạnh
Lê hoàng Thảo
Võ hoài Thông
Nguyễn văn Thơi
Tăng Tỷ
Đào tuấn Việt
Nguyễn văn Xum
Nguyễn văn Quên
NvQ
NvQ
NvQ
NvQ
NvQ
NvQ
 

Các bạn vào học ở các năm sau có: …..Anh ( tên chỉ có 2 chữ),HVHiệp, Hiệp. Ban nào còn nhớ có thể điền thêm vào chổ Nguyễn văn Quên