Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 10 (1964-1971)
 
Phạm văn An
Nguyễn Duy Anh
Vương Ngọc Ẩn
Trần Ngọc Ẩn
Nguyễn Văn Ba
Nguyễn Thanh Bạch
Đoàn Văn Bé (đã mất)
Trần Văn Biển
Nguyễn văn Bình
Nguyễn Trung Bình
Nguyễn Công Bình
Trương công Bình
Trần Biếu
Khúc Danh Cảo
Đỗ Hoàng Chung
Trần Chữ

Nguyễn Kim Cô (đã mất),

Dương Văn Don
Lưu Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Kim Dung

Đỗ Nguyên Đạt
Nguyễn tấn Đẵng
Võ đông Điền
Nguyễn văn Đỏ
Nguyễn tấn Đức
Đoàn gia Gia
Nguyễn Văn Gia
Phan Nguyễn Thị Thu Giang
Huỳnh Thị Hai
Huỳnh bữu Hạnh
Lê thị Hạnh
Trần Anh Hào (đã mất)
Nguyễn Tấn Hào
Trương Văn Hào
Trần Văn Hiền
Phan Minh Hiền
Lê Thị Hiền
Nguyễn Minh Hiển
Phạm Minh Hiển
Huỳnh quang Hiển
Trần Văn Hoàng
Mai Văn Hoàng
Phan Văn Hoàng
Ngô Văn Hoàng
Hà Văn Hồng
Bồ văn Hò
Lê thị Hoa
Nguyễn thị Kim Hoa
Nguyễn thị Kim Hoa
Nguyễn thị Tuý Hoa
Trần Thị Huỳnh Hoa
Vương Ngọc Hoa
Tô Lê Huê
Lê Thiết  Hùng
Nguyễn Kim Hưng
Lê Đức Hưng ( đã mất ),
Lý Thành Hưng
Nguyễn Văn Hữu
Nguyễn Văn Khanh
Mai Văn Khanh
Lưu dân Kiệt
Đỗ thị Kim Lang
Nguyễn Thị Kim Lang
Ong Thị Lang
Hà Thị Kim Lang

Nguyễn hữu Lâm
Đặng Thị Kim Liên
Huỳnh Thị Kim Liên
Hà Thị Thu Liễu
Đỗ Mỹ Loan
Phạm thành Long
Phan hồng Long
Đoàn Phước Lộc
Liêu Thị Lợi
Trần Minh Lịch
Trần Thị Liên
Trần Thiện Liệu (đã mất)
Võ văn Lù
Ngô thị Kim Lý (đã mất)
Trịnh tuyết Mai
Nguyễn Ngọc Minh
Nguyễn Văn Nam
Đặng Văn Năm
Trần Thị Nết
Trần thúy Nga
Trần hiếu Nghĩa
Phạm Thị Hiếu Nghĩa
Lê Trọng Nghĩa (đã mất)
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn quốc Nguyên
Trần thiện Nguyện
Nguyễn thi Nhạn
Võ Văn Nhân
Võ việt Nhi
Lê Trọng Nhơn
Nguyễn Văn Nhung
Huỳnh văn Nhượng
Tô văn Phải
Dương Thành Phi
Nguyễn Anh Phong
Trần Thu Phong
Đỗ Trọng  Phú
Nguyễn Văn  Phú
Huỳnh Phi Phụng
Hồ Mỹ Phương
Lê Ngọc Phượng
Vương hoàng Phượng

Lê Ngọc Phượng
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Hữu Phước
Lý Thành Phước
Lương văn Quang
Nguyễn trung Quân
Nguyễn tấn Quới (đã mất)
Trần Kim Quyền (đã mất ),
Nguyễn Thế Sang
Lê Văn Sáng
Lê Thị Sáng
Nguyễn văn Sanh
Nguyễn Văn Sánh
Nguyễn Văn Sen
Nguyễn Văn Son (
đã mất )
Nguyễn Thị Sờ ( đã mất ),
Lê Hùng Sơn
Nguyễn văn Sung
Nguyễn Văn Sương
Đỗ Ngọc Sương
Nguyễn thị Ngọc Sương
Phan Thị Tài
Lâm Tài 
Nguyễn Văn Thanh Tân
Trần Hữu Tấn
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn văn Thành
Trương Lộc Thành
Trương chơn Thành
Lê Tấn Thạnh 
Nguyễn Năng Thân
Nguyễn văn Thể
Lê văn Thình
Nguyễn bá Thọ
Nguyễn Minh Thu
Nguyễn Minh Thư
Phùng Ngọc Thường
Lê Văn Thưởng
Nguyễn Tấn  Tiến
Đặng Văn Tĩnh
Dương thành Tri
Đinh Quốc Trị
Phan Châu Tuấn
Vũ Nhật Tuấn
Ngô Thị Tư
Nguyễn Thị Tứ
Nguyễn Thị Ngọc Út
Nguyễn Văn Vách
Nguyễn tấn Việt
Nguyễn Thiện Vọng
Trần Vĩnh Xuân
Đặng Xuân
Thái Đồng Xuân
Nguyễn văn Xương

Xin cám ơn các CHS Võ văn Lù, Lý Thành Phước đã cung cấp danh sách
Danh sách vẫn con thiếu xót (nhứt là bên trường Nữ), nhờ quý anh chị bổ túc tiếp


DANH SÁCH HỌC SINH
Riêng Lớp
ĐỆ THẤT P3
NIÊN KHÓA 1964-1965
 
Phạm Văn An (Trưởng lớp)
Nguyễn Văn Ba
Đoàn Văn Bé (đã mất)
Đỗ Nguyên Đạt
Võ Đông Điền
Nguyễn Văn Gia
Trần Anh Hào (đã mất)
Nguyễn Tấn Hào
Nguyễn Văn Hiển
Huỳnh Quang Hiển
Trần Văn Hiền
Phan Minh Hiền
Lê Đức Hưng
Lý Thành Hưng
Nguyễn Văn Hữu
Trần Văn Hoàng
Mai Văn Hoàng
Phan Văn Hoàng
Ngô Văn Hoàng
Đoàn Phước Lộc
Võ Văn Lù
Trần Thiện Liệu (đã mất)
Nguyễn Ngọc Minh
Nguyễn Văn Nam
Đặng Văn Nam
Nguyễn Văn Nhung
Huỳnh Văn Nhượng
Lê Trọng Nhơn
Lê Trọng Nghĩa (đã mất)
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Anh Phong
Trần Thu Phong
Lý Thành Phước
Nguyễn Tấn Quới (đã mất)
Nguyễn Văn Sen
Nguyễn Văn Son
Nguyễn Thế Sang
Trần Hữu Tấn
Nguyễn Văn Thanh Tân
Lê Tấn Thạnh
Vũ Nhật Tuấn
Phùng Ngọc Thường
Lê Văn Thưởng
Đặng Xuân
Thái Đồng Xuân
 
Sỉ số của lớp Đệ Thất P3 là 51 người do Lý Thành Phước nhớ lại và cung cấp, chưa đầy đủ.
Người gửi: Lý Thành Phước

Lớp A2:
(do CHS Nguyễn thị Ngọc Sương ghi chép)

Nguyễn Kim Cô (đã mất)
Lưu Mỹ Dung
Trần Thị Mỹ Dung
Trần Kim Dung

Phan Nguyễn Thị Thu Giang
Huỳnh Thị Hai
Lê Thị Hiền
Trần Thị Huỳnh Hoa
Vương Ngọc Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Túy Hoa

Nguyễn Thị Kim Lang
Ong Thị Lang
Hà Thị Kim Lang

Trần Thị Liên
Đặng Thị Kim Liên
Huỳnh Thị Kim Liên

Hà Thị Thu Liễu
Liêu Thị Lợi
Ngô Thị Kim Lý (đã mất)
Trần Thị Nết
Phạm Thị Hiếu Nghĩa
Trần Kim Quyền ( đã mất )
Lê Thị Sáng
Nguyễn Thị Sờ ( đã mất )
Đỗ Ngọc Sương

Phan Thị Tài
Ngô Thị Tư
Nguyễn Thị Tứ

Nguyễn Thị Ngọc Út


(Danh sách đang chờ quý anh chị khoá 10 tiếp tục bổ túc ...)