Danh sách Ban Giám Đốc và quý thầy cô
Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương
(trước 1975)


Quý thầy Hiệu Trưởng (1955-1975)

Nguyễn Văn Trương (đã mãn phần)
Trương Văn Di
(đã mãn phần)
Nguyễn Thanh Liêm
(đã mãn phần)
Đặng Trần Thường (đã mãn phần)
Nguyễn Đức Lâm
Nguyễn Trí Lục

Lê Tấn Lộc
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Hộ

Ban Giám Đốc
(1963-1965)
Hiệu Trưởng: Đặng Trần Thường (Sau Thầy Liêm)
Giám Học: Phạm Kim Huy
Giám Học: Đoàn
Văn Thuận

Ban Giám Đốc
(1969-1971)

Hiệu Trưởng: GS Lê Tấn Lộc
Giám Học: GS Phạm ngọc Em: (đã mãn phần)
Phụ tá Giám Học – Trường Nam: GS Nguyễn văn Phúc
Phụ tá Giám Học – Trường Nữ: GS Trần thị Hương
Tổng Giám Thị: GS Nguyễn văn Đô (đến tháng 8/1070)
Phụ tá Tổng Giám Thị - Trường Nam: GS Võ Kim Lân
Phụ tá Tổng Giám Thị (thay thế ông Võ Kim Lân): GS Lê Xuân Viên
Phụ tá Tổng Giám Thị - Trường Nữ: GS Trần thị Thịnh
Phụ tá Tổng Giám Thị - Trường Nữ (thay thế cô Thịnh): GS Nguyễn Trường Phán
Giám Thị: Ông Phu (Đã mãn phần), Ông Công, Ông Quý, Ông Bảy

Văn Phòng Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Học Đường (CPS):

GS Nguyễn Trọng Nhượng (đã mãn phần)

Nhân viên văn phòng:

Phòng Học Vụ (Bán Công và Tư Thục): Cạng (đã mãn phần)
Thư ký văn phòng: Cô Thu
Y tế học đường: Cô Xuân
Hội kế viên (Kế toán): GS Đoàn văn Vượng
Thư ký văn phòng: Ông Hồ minh Hoàng
Kế toán viên thay thế ông Đoàn văn Vượng: Ông Tươi (đã mãn phần) .
Tùy phái: Ông Nguyễn Văn Trầm (Đã mãn phần)
Phục dịch: Ông Cân
Gác dan: Ông Sự

Danh sách Ban Giảng Huấn
(Danh sách nầy ghi theo trí nhớ nên còn nhiều thiếu xót,
mong thầy cô và các bạn
bổ túc, xin email về địa chỉ: minhtam_08@yahoo.com. Cám ơn)

Họ và tên
Môn dạy
Trú quán
Email hay số điện thoại
Cô Phạm thị An
Pháp Văn


Cô Anh
Việt Văn


Huỳnh ngọc Anh
Anh Văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Lý thị ngọc Anh
Việt Văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Lê ngọc Anh
Vạn Vật
Việt Nam

Trần tấn Anh
Thể Dục
Việt Nam

Trần văn Anh
Việt Văn
Việt Nam

Phan văn Ban
Toán
Việt Nam

Nguyễn thị Bảy
Toán


Đỗ Văn Bảy
Toán
Việt Nam

Trần Ngọc Bích
Anh Văn
Việt Nam

Cô Nguyễn Ngọc Bích
Anh Văn


Lê văn Bình
Vẽ
Mỹ (?)

Nguyễn văn Bon
Lý Hoá


Phan thanh Các
Toán


Chu bá Cao
Lý Hoá
Mỹ (Texas)

Nguyễn thị Cam
Việt Văn
Mỹ (Cali)

Nguyễn mạnh Cẩm
Việt Văn
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn quang Cận Lý Hoá Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Trần Minh Chánh
Toán, Công Dân Giáo Dục, Giám Học
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Lê minh Chánh
Anh Văn
Mỹ

Lương thị Chánh
Vạn Vật
Việt Nam

Đặng thanh Châu
Vạn Vật
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Phạm minh Châu
Toán
Việt Nam

Đỗ Thành Chỉ
Sử Địa
Mỹ (Houston)

Hồ thị Chính
Anh Văn


Thầy  Chính
Thể Dục
Việt Nam

Nguyễn Đức Chiểu
Pháp Văn


Lê Tấn Chuyên
Vẽ


Thầy Công
Anh Văn
Mỹ (Cali)

Trần khắc Cung
Pháp Văn
Việt Nam

Tôn Cường
Anh Văn


Lê đức Cửu
Việt Văn
Việt Nam

Lê văn Dàn
Anh Văn


Nguyễn văn Danh
Lý Hoá
Việt Nam

Đặng văn Danh
Lý Hoá
Việt Nam
Lê văn Danh Lý Hoá Việt Nam
Vũ Lệ Diễn
Sử Địa, Vạn Vật


Nguyễn khánh Do
Toán
Mỹ

Nguyễn nhật Duật
Triết
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Cô Do
Việt Văn


Phan Thị Ngọc Dung
Việt Văn
Việt Nam

Lê thị Duyên
Pháp Văn
Canada

Tô Hoà Dương
Việt văn
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Trần văn Dương
Lý Hoá, Vạn Vật
Mỹ (San Jose)
Phan Thanh Đào
Việt văn
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Cao văn Đạo
Công Dân Giáo Dục


Phan huy Đạt
Sử Địa
Mỹ (California)

Trần Minh Đẩu
Lý Hoá
Úc

Châu thị Đẹp
Công Dân, Triết, Nữ Công, Phụ tá Giám Học Mỹ (San Jose)

Vũ Ngọc Điềm
Sử Địa


Thầy Điềm
Việt Văn


Nguyễn thị Điển
Lý Hoá Mỹ (Nam Cali)

Võ tấn Định
Toán


Đặng Quang Đình
Sử Địa
Việt Nam

Nguyễn văn Đô
Toán, Tổng Giám Thị
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Võ văn Đua
Hán văn


Nguyễn văn Đua
Lý Hoá, Toán


Nguyễn thị Minh Đức
Nhạc


Nguyễn thị Đức
Vạn Vật
Mỹ (Nam Cali)
Lê văn Đức
Sử Địa


Thầy Đức
Công Dân Giáo Dục


Tôn Thất Đường
Việt Văn
Việt Nam

Phạm ngọc Em
Vạn Vật, Lý Hoá, Toán - Giám Học
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Trần văn Em
Triết
Mỹ (Boston)
Nguyễn văn Em
Anh văn


Trà văn Gởi
Vạn Vật
Mỹ (N. Carolina)

Nguyễn đức Giang
Lý Hoá
Việt Nam

Hồ văn Giàu
Pháp Văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Trần văn Hải
Toán


Trần văn Hải
Anh Văn
Việt Nam

Nguyễn vũ Hải
Toán
Mỹ (San Jose)

Cô Trần Mộng Hải
Nữ Công Gia Chánh


Tô mỹ Hạnh
Việt văn
Mỹ (San Jose)

Nguyễn thị Hạnh
Lý Hoá


Bùi văn Hào
Anh Văn
Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hiền
Sử Địa


Lê Hữu Hiền
Pháp Văn


Nguyễn Hiển
Pháp Văn
Việt Nam
Cô Chung Hữu Hiếu
Nữ Công
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn hữu Hoa
Giám Thị


Lưu văn Hoà
Toán


Lê Kim Hoàn
Công Dân Giáo Dục


Phạm Hoàng
Lý Hoá
Mỹ (San Jose)

Nguyễn ngọc Hoàng
Toán
Úc

Cô Phi Hoàng
Anh văn
Mỹ

Trần bá Hỗ
Lý Hoá
Canada

Nguyễn văn Hộ
Sử Địa (Hiệu Trưởng)
Việt Nam

Hoàng thị Đàn Hội
Sử Địa
Việt Nam

Bùi Lý Hồng
Toán


Cô Huệ
Toán


Nguyễn như Hùng
Việt văn
Mỹ

Lâm Lý Hùng
Toán
Úc (đã về  Việt Nam)

Đặng lâm Hùng
Anh Văn
Việt Nam

Nguyễn văn Hùng
Anh Văn


Nguyễn Tử Quốc Hùng
Pháp Văn
Canada

Võ tường Huy
Lý Hoá
Việt Nam

Nguyễn Huy
Sử Địa
Canada

Nguyễn tăng Huyên
Việt Văn


Lương thị Thanh Kiệm
Việt Văn
Mỹ

Nguyễn thị Kim Hưng Vạn Vật Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Trần thị Hương Vạn Vật Việt Nam

Nguyễn văn Kiên
Việt Văn


Phạm Minh Kiên
Việt Văn, Hán Văn


Phạm Vĩnh Khương
Vẽ


Nguyễn văn Là
Anh Văn
Mỹ

Diệp xuân Lai
Anh Văn
Mỹ (Cali)

Đỗ thị Mộng Lan
Việt Văn
Mỹ (Cali)

Nguyễn thuý Lan
Pháp Văn
Việt Nam

Nguyễn thị Xuân Lan
Pháp Văn


Đặng Văn Lanh
Lý Hoá


Nguyễn đăng Lâm
Giám Học


Võ kim Lân
Pháp Văn
Việt Nam

Cổ thượng Lân
Công Dân Giáo Dục


Trần Trác Lập
Vạn Vật Mỹ (Cali)
Phạm Trọng Lệ
Anh Văn


Lê hồng Lệ
Pháp Văn
Mỹ (Cali)
Nguyễn hồng Lĩnh
Toán


Lê Bá Liêm
Sử Địa


Nguyễn thanh Liêm
Hiệu Trưởng
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Hà thị Liên
Anh Văn
Mỹ (Cali)

Đặng ngọc Liên
Toán
Mỹ (Cali)

Phạm đức Liên
Sử Địa
Mỹ (Chicago)

Nghiêm Thúy Liễu
Lý Hoá


Lâm thị Mỹ Loan
Pháp Văn


Thầy  Long
Lý Hoá
Việt Nam

Trần Thanh Long
Toán


Phó đức Long
Toán
Mỹ (Cali)

Trần Thị Long
Triết


Nguyễn thị Kim Long
Triết
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Lê tấn Lộc
Triết (Hiệu Trưởng)
Canada (Montreal)

Nguyễn văn Lộc
Lý Hoá
Úc

Phạm Bá Lộc
Công Dân


Trần tấn Lộc
Lý Hoá


Ngô Thanh Lợi
Anh Văn


Nguyễn trí Lục
Vạn Vật (Hiệu Trưởng)
Mỹ (Cali)

Trần tấn Lực
Sử Địa


Lê Văn Lương
Anh Văn


Bùi quang Lưu
Việt Văn
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn văn Lý
Công Dân Giáo Dục
Mỹ (Cali)

Trần thị Lý
Sử Địa


Trịnh Thị Tuyết Mai
Vạn Vật


Nghiêm thị Tuyết Mai
Vạn Vật
Úc

Nguyễn văn Mẹo
PhápVăn
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Võ văn Minh
Pháp Văn
Mỹ (Cali)

Lê văn Minh
Toán


Nguyễn Thị Minh
Công Dân


Võ thị Muôn
Lý Hoá
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Hoàng văn Nam
Việt Văn, Lý Hoá
Mỹ
Đặng Thị Nga
Vạn Vật


Nguyễn đông Ngạc
Việt Văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Hồ Thị Thanh Ngạn
Sử Địa


Phan bạch Ngọc
Anh Văn


Nguyễn thuận Nhờ
Toán
Việt Nam

Từ văn Nhung
Vạn Vật (Hiệu Trưởng)
Việt Nam

Cao Đình Nhung
Toán


Nguyễn trọng Nhượng
Pháp Văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Đỗ Hoàng Oanh
Vẽ


Lê Hoàng Oanh

Mỹ (Cali)
Nguyễn thục Oanh
Sử Địa
Mỹ (Cali)

Vũ đức Phan
Lý Hoá


Nguyễn trường Phán
Pháp Văn
Pháp (?)

Đoàn Phế
Việt Văn
Canada (Toronto)

Võ văn Phi
Toán


Nguyễn văn Phúc
Triết (Hiệu Trưởng)
Việt Nam

Bà Vương Minh Phụng
Công Dân Giáo Dục


Võ tấn Phước
Việt Văn
Canada

Nguyễn thành Phước
Lý Hoá


Nguyễn thị Phương
Sử Địa Mỹ (Cali)
Đỗ Nguyễn Phi Phượng
Công Dân


Vũ Lạc Quan
Pháp Văn


Võ Lạc Quang
Toán


Nguyễn thị Quế
Pháp Văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Trần Văn Quí
Công Dân Giáo Dục
Việt Nam

Khưu văn QuơnPhạm kim Quy
Việt Văn


Trương văn QuýNguyễn văn Quý
Anh Văn


Đàm thị Thanh Quý
Anh Văn
Mỹ

Trần thị Quỳ
Việt văn


Thầy Quy
Pháp Văn
Việt Nam

Trần Thị Quyên
Thể Dục


Nguyễn Quỳnh
Công Dân Giáo Dục


Bùi thế San
Vạn Vật
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn tư Sán
Việt Văn
Mỹ (Cali)
Lê đình Sơn
Toán
Việt Nam
Nguyễn thị ngọc Sương
Việt Văn
Việt Nam

Nguyễn thị Sương

Mỹ (Cali)

Đỗ anh Tài
Việt Văn Mỹ (Cali)

Nguyễn bé Tám
Nhạc
Việt Nam

Nguyễn minh Tân
Vạn Vật


Huỳnh thành Tâm
Triết
Mỹ

Chung hữu Tâm
Sử Địa
Việt Nam

Nguyễn thị Tâm
Triết
Việt Nam

Phạm Thị Hiền Tâm
Pháp Văn


Cô  Thảo
Toán
Mỹ

Đào Thị Thảo
Anh Văn, Lý Hoá, Nữ Công


Nguyễn ngọc Thạch
Pháp văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn ngọc Thạch B
Sử Địa
Úc

Nghiêm toàn Thanh
Vạn Vật
Pháp

Ngô thị Hồng Thanh
Toán Mỹ (Cali)

Nguyễn trí Thành
Lý Hóa, Vạn vật Mỹ (Cali)

Huỳnh văn Thế
Pháp Văn
Mỹ (Houston)

Trần thị Thịnh
Việt Văn, Thể Dục
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Lê vĩnh Thọ
Việt Văn
Việt Nam

Trần Thọ
Vạn vật
Đã mãn phần (Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn Văn Thông
Toán


Đặng văn Thơm
Việt văn


Nguyễn thiện Thuật
Sử Địa
Việt Nam
Anh Việt Thu
Nhạc
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn thị Lệ Thu
Sử Địa
Việt Nam

Nguyễn thị Thư
Sử Địa
Việt Nam

Thái thu Thử
Anh Văn
Việt Nam

Lê văn Thuần
Anh Văn


Trần văn Thuần

Mỹ (Houston)

Đoàn văn Thuận
Việt văn, Giám Học


Trần văn Thuận
Việt văn


Nguyễn tường Thuỵ
Toán
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Phạm Tích
Toán


Phạm viết Tích
Sử Địa, Việt Văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Đỗ văn Tính

Đã mãn phần ở Úc
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Đỗ Hữu Tính
Lý Hóa


Trần Thị Tính
Vạn Vật


Nguyễn thị Tính

Pháp

Phạm thị Tốt
Anh Văn


Nguyễn thành Tri
Việt Văn
Mỹ (?)

Cô Trinh
Lý Hoá


Nguyễn Ngọc Thuý
Pháp Văn


Lê Phát Triển
Việt Văn
Việt Nam

Nguyễn Thanh Trừng
Pháp văn


Nguyễn Văn Trước
Toán


Phạm Thị Truờng
Sử Địa


Nguyễn Thanh Tuyền
Sử Địa
Mỹ

Lưu Đức Trung
Việt Văn Mỹ (Cali)
Tiêu thị Tú
Việt Văn
Việt Nam

Phùng Quang Tuấn
Anh Văn
Canada

Trần quang Tuấn
Lý Hoá, Toán


Bùi thị Tuyến
Pháp văn
Mỹ (Houston)

Phan thị Tuyết
Pháp văn


Nguyễn thị Bạch Tuyết
Vạn Vật


Lê Bạch Tuyết
Thể Dục


Phan Ánh Tuyết
Vạn Vật
Việt Nam

Phạm Lệ Tuyết
Pháp văn


Nguyễn Văn Từ
Toán
Mỹ (Cali)

Nguyễn văn Tươi
Giám Thị


Nguyễn văn Vàng
Anh Văn


Nguyễn Hy Văn
Vẽ


Nguyễn Long Vân
Việt văn
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Lê xuân Viên
Toán
Việt Nam

Nguyễn văn Viên
Toán
Việt Nam

Trần Ngọc Viễn
Lý Hoá


Đinh đức Vượng
Anh Văn
Mỹ (Cali)

Đoàn văn Vượng
Toán
Đã mãn phần
(Tri ân và vô cùng thương tiếc)
Nguyễn văn Xây
Toán
Mỹ (Missouri)

Nguyễn văn Xuân
Giám Thị


Nguyễn Phước Thường Xuân
Việt văn, Công Dân Giáo Dục


Nguyễn trường Xuân
(Nam Phong)
Nhạc


Nguyễn kim Xuân
Lý Hoá
Việt Nam

Nguyễn thị Uyên
Sử Địa


Vũ trọng Ứng
Anh văn


Nguyễn Thị Yến
Sử Địa


Cô Trần Mỹ Yến
Việt Văn


Cô Hạ Huỳnh Yến
Vạn Vật


Xin chân thành cám ơn giáo sư Lê tấn Lộc
Cựu hiệu trưởng trường TH Trịnh Hoài Đức
đã bổ xung nhiều chi tiết về Ban Giám Đốc, Ban Giảng Huấn
, và Nhân Viên Văn Phòng.

Do trường THĐ đã thành lập hơn nửa thế kỷ nên thầy cô hiện ở khắp nơi trên thế giới.
Danh sách nầy có thể thiếu xót hay sai lầm.
Nếu biết thêm tin tức mới về quý thầy cô,
xin liên lạc email minhtam_08@yahoo.com để bổ xung. Xin cám ơn.

Trở Lại Trang Nhà
ay=C;a["_hasFocus"]=_R;a.onAfterHide=new G[FV8]("afterHide");a.onAfterShow=new G[FV8]("afterShow");a.onBeforeHide=new G[FV8]("beforeHide");a.onBeforeShow=new G[FV8]("beforeShow");a["onScrollDown"]=new G[FV8]("scrollDown");a.onScrollLeft=new G[FV8](GS7);a["onScrollRight"]=new G[FV8]("scrollRight");a["onScrollUp"]=new G[FV8]("scrollUp");a["onFocus"]=new G[FV8](ET7);a.onBlur=new G[FV8](ET7);a._init()};H[Rb6][Qd8][eo5][As9]={focus:function(B){function A(D){switch(D[Cf6][FR6]()){case"a":case"area":case Jc8:case TG7:case MR5:case Kf8:case"textarea":return _Q}return _R}function C(E,P,N,D,O){O=F.getChildren(E);for(N=0;N